Буковинці, які планують продавати власну сільськогосподарську продукцію повинні отримати Довідку за формою № 3ДФ

  • 290

Буковинці, які планують продавати власну сільськогосподарську продукцію повинні отримати Довідку за формою № 3ДФ

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, що відповідно до положень Податкового кодексу України не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, яка вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України. Кодекс передбачає дотримання певних умов застосування такої пільги, які передбачені у пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію Довідки за формою № 3ДФ. Така довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок безоплатно видається територіальними органами влади за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви.

Детальніше на сайті: https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/497247.html  

 

Думки експертів на актуальні теми щодня від інформаційного агенства АСС

Думка дня: «Податківці про амністію для декларантів» - коментує Тетяна Булавка, заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області: https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/dumka-dnya-podatkivci-pro-amnistiyu-dlya-deklarantiv-76825.

 

Податкова служба розпочинає онлайн навчання

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області інформують, на вебпорталі ДПС відкрилася рубрика «Онлайн навчання», яка стала частиною Системи управління знаннями, запровадженою ДПС.

У рубриці на першому етапі розміщено онлайн уроки, інформаційні та презентаційні матеріали з питань електронних сервісів, які будуть корисними як для платників податків, так і для працівників податкової служби.

Ця рубрика допоможе платникам податків отримати інформацію, знання та корисні навички щодо користування електронними сервісами, а також підвищити їх податкову обізнаність.

 

Податкова амністія в дії

З 1 вересня українці можуть вивести свої доходи з тіні – про це в інтерв’ю телеканалу ТВА заступниці начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області Тетяни Булавки.

Детальніше у сюжеті за посиланням:

https://www.facebook.com/tva.ua.channel/videos/562356551777894

 

Запитання від платника Яким чином отримати в паперовій формі документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі неповнолітньої особи віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше?

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, відповідно до п. 63.5 ст. 63 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та п. 1 розд. ІI Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 (далі – Положення № 822) всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр) у порядку, визначеному ПКУ.

Особа віком від 14 до 18 років, яка має зареєстроване місце проживання та яка не зареєстрована у Державному реєстрі, під час оформлення паспорта громадянина України вперше може за її бажанням одночасно зареєструватися у Державному реєстрі за реєстраційним номером облікової картки платника податків з його відображенням надалі у паспорті громадянина України. Така реєстрація проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини».

У такому разі Облікова картка фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР не заповнюється, а реєстрація здійснюється на підставі відомостей, що містяться у заяві-анкеті, яка подається під час оформлення паспорта громадянина України. Дані, необхідні для проведення реєстрації, у цьому випадку направляються до Державного реєстру у порядку інформаційної взаємодії (п. 2 розд. ХІV Положення № 822).

Після реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі Державна податкова служба України надсилає Державній міграційній службі України реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру для його внесення до паспорта громадянина України у формі картки.

Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України.

Особа за власним вибором пред’являє один із зазначених документів для надання даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також фізична особа – платник податків може подавати дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зокрема як внесені до е-паспорта, так і окремо, як електронну копію документа, що засвідчує реєстрацію такої особи в Державному реєстрі засобами Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія, за умови здійснення перевірки відповідності та підтвердження таких реєстраційних даних (п. 11 розд. III Положення № 822).

Форма документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі, і порядок його видачі, встановлені розд. VII Положення № 822.

З огляду на викладене, особа віком від 14 до 18 років, яка отримала паспорт громадянина України вперше, для отримання в паперовій формі документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, може звернутися до контролюючого органу особисто, пред’явити паспорт, а також довідку про реєстрацію місця проживання або документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (довідку про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру). У разі звернення до контролюючого органу одного з батьків до зазначених документів необхідно додати документ, що посвідчує особу одного з батьків.

 

Запитання від платника: Яким чином відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку дохід, який виплачується самозайнятій особі, якщо дохід нараховано та виплачено податковим агентом в різних кварталах?

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, що Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 № 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок).

Згідно з п. 4 розд. IV Порядку у розд. І «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору» додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі – додаток 4ДФ) до Розрахунку, передбачений рядок 06, де, зокрема, відображаються:

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» – (за звітний період місяць) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу, наведеній у розд. 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» (далі – Довідник ознак доходів) (додаток 2 до Порядку).

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні; у графі 3 «Сума виплаченого доходу» – сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом; у графі 4а «Сума нарахованого податку» – сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період; у графі 4 «Сума перерахованого податку» – фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді; у графі 5а «Сума нарахованого військового збору» – сума збору, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством; у графі 5 «Сума перерахованого військового збору» – фактична сума перерахованого збору до бюджету; у графі 6 «Ознака доходу» – зазначається ознака доходу, наведена у Довіднику ознак доходів.

Довідником ознак доходів, визначено, що дохід, виплачений самозайнятій особі, відображається у додатку 4ДФ до Розрахунку за ознакою доходу «157».

Таким чином, якщо дохід, який виплачується самозайнятій особі, отримується від операцій, здійснюваних в межах підприємницької або незалежної професійної діяльності, то в додатку 4ДФ до Розрахунку заповнюються графи 3а, 3 та графа 6, у якій зазначається ознака доходу «157».

При цьому графа 3 «Сума виплаченого доходу» заповнюється у разі фактичної виплати доходу самозайнятій особі.

Наприклад, якщо нарахування доходу було здійснено у лютому місяці (І квартал), а виплату здійснено у квітні місяці (ІІ квартал), то нарахована сума буде відображатись в графі 3а «Сума нарахованого доходу» додатка 4ДФ за лютий у І кварталі, а виплачена сума буде відображатися в графі 3 «Сума виплаченого доходу» додатка 4ДФ за квітень у ІІ кварталі. Графи 4а «Сума нарахованого податку», 4 «Сума перерахованого податку», 5а «Сума нарахованого військового збору» та 5 «Сума перерахованого військового збору» не заповнюються, в даному випадку в таких графах проставляються прочерки.

 

Платникам ПДВ: Чи підлягають відображенню в податковій декларації з ПДВ помилково складені податкові накладні

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг та реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), платник податку, з метою виправлення допущеної помилки, має право згідно з п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) скласти розрахунок коригування до помилкової податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, з дотриманням визначених термінів реєстрації.

Відповідно до ч. 1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №966-ХІV (далі – Закон №966-ХІV)  підставною для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факт здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після їх закінчення.

А також, відповідно до п. 44.1 ст. 44 Кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Отже, відповідно до ч. 1 ст.9 Закон №966-ХІV та п. 44.1 ст. 44 Кодексу платником податків забороняється формування показників податкової звітності на підставі даних, не підтверджених  первинними документами. У первинних документах, які є підставою для бухгалтерського обліку, фіксуються дані лише про фактично здійснені господарські операції.

Податківці наголошують,  що помилково подана та зареєстрована в ЄРПН податкова накладна за операціями, які фактично здійсненні не були, дані про які не внесено до податкового обліку платника податків та не підтверджено первинними документами, не є підставою для внесення даних за такою податковою накладною до податкової декларації.

 

РРО запитання: Чи передбачено створення у паперовій та/або електронній формі РРО та/або ПРРО дублікату касового чеку у тому числі у разі його втрати?

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, створення у паперовій та/або електронній формі реєстратором розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмним РРО (далі – ПРРО) дублікату фіскального касового чеку, у разі його втрати, функціями РРО та/або ПРРО та нормами чинного законодавства не передбачено, оскільки при створенні Z-звіту відбувається обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам’яті та даний звіт містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним зазначеним кодом окремо з моменту програмування товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості, літерного позначення ставки податку на додану вартість і загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги).

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар