Додатки до прогнозу

Додатки до прогнозу

  • Переглядів: 360

        Додаток 1         до Типової форми прогнозу         місцевого бюджету         (абзац третій розділу ІІІ) Загальні показники бюджету 24535000000             (код бюджету)                         (грн) № з/п Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік (звіт) (затверджено) (план) (план) (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Загальні граничні показники надходжень 1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 0,00 32 150 643,00 32 212 000,00 35 168 046,00 39 349 497,00 X загальний фонд 0,00 30 115 404,00 31 695 300,00 35 168 046,00 38 628 497,00 X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 0,00 721 000,00 2. Фінансування, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Повернення кредитів, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 32 150 643,00 32 212 000,00 35 168 046,00 39 349 497,00 X загальний фонд 0,00 30 115 404,00 31 695 300,00 35 168 046,00 38 628 497,00 X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 0,00 721 000,00 ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів 1. Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 0,00 32 150 643,00 32 212 000,00 35 168 046,00 38 628 497,00 X загальний фонд 0,00 30 115 404,00 31 695 300,00 35 168 046,00 38 628 497,00 X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 0,00 0,00 2. Надання кредитів, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 32 150 643,00 32 212 000,00 35 168 046,00 38 628 497,00 X загальний фонд 0,00 30 115 404,00 31 695 300,00 35 168 046,00 38 628 497,00 X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 0,00 0,00                                             Начальник     Наталя ВЕРЖАК   (підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ                       Додаток 2         до Типової форми прогнозу         місцевого бюджету         (абзац четвертий розділу IV)               Показники доходів бюджету 24535000000             (код бюджету)                         (грн) Код Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік (звіт) (затверджено) (план) (план) (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 5 854 500,00 7 102 600,00 7 615 496,00 8 173 497,00 10000000 Податкові надходження   0,00 5 832 500,00 7 083 800,00 7 596 496,00 8 154 297,00 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 0,00 3 436 500,00 3 323 000,00 3 645 210,00 4 041 400,00 13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  0,00 305 300,00 231 000,00 237 700,00 243 000,00 14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  0,00 37 700,00 41 400,00 45 900,00 46 500,00 18010000 Податок на майно  0,00 1 024 300,00 1 003 400,00 1 029 186,00 946 300,00 18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів  0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 18050000 Єдиний податок   0,00 1 026 800,00 2 485 000,00 2 638 500,00 2 877 097,00 20000000 Неподаткові надходження   0,00 22 000,00 18 800,00 19 000,00 19 200,00 21080000 Інші надходження   0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 7 000,00 8 400,00 8 500,00 8 600,00 22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 14 700,00 10 400,00 10 500,00 10 600,00 22090000 Державне мито   0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 X Спеціальний фонд, у тому числі: 0,00 1 156 451,83 516 700,00 618 700,00 721 000,00 10000000 Податкові надходження   0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 19010000 Екологічний податок  0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20000000 Неподаткові надходження   0,00 1 139 751,83 509 900,00 618 700,00 721 000,00 25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 939 004,77 509 900,00 618 700,00 721 000,00 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 200 747,06 0,00 0,00 0,00 30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 13 600,00 6 800,00 0,00 0,00 33010000 Кошти від продажу землі   0,00 13 600,00 6 800,00 0,00 0,00 50000000 Цільові фонди   0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 7 010 951,83 7 619 300,00 8 234 196,00 8 894 497,00 X загальний фонд 0,00 5 854 500,00 7 102 600,00 7 615 496,00 8 173 497,00 X спеціальний фонд 0,00 1 156 451,83 516 700,00 618 700,00 721 000,00 ІІ. Трансферти з державного бюджету X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 23 927 600,00 24 223 000,00 27 219 900,00 30 156 800,00 41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 7 693 600,00 8 142 800,00 9 608 100,00 11 343 200,00 41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 16 234 000,00 16 080 200,00 17 611 800,00 18 813 600,00 X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 23 927 600,00 24 223 000,00 27 219 900,00 30 156 800,00 X загальний фонд 0,00 23 927 600,00 24 223 000,00 27 219 900,00 30 156 800,00 X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00 41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 2 302 500,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00 41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 99 560,00 0,00 0,00 0,00 X УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі: 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00 X загальний фонд 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00 X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 0,00 33 340 611,83 32 603 600,00 36 215 396,00 39 812 597,00 X загальний фонд 0,00 32 184 160,00 32 086 900,00 35 596 696,00 39 091 597,00 X спеціальний фонд 0,00 1 156 451,83 516 700,00 618 700,00 721 000,00                                           Начальник     Наталя ВЕРЖАК   (підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ                                                                   Додаток 3         до Типової форми прогнозу         місцевого бюджету         (абзац третій розділу V) Показники фінансування бюджету 24535000000             (код бюджету)                         (грн) Код Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік (звіт) (затверджено) (план) (план) (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Фінансування за типом кредитора 200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X загальний фонд 0,00 -2 057 200,00 -6 800,00 0,00 0,00 X спеціальний фонд 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00 X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X загальний фонд 0,00 -2 057 200,00 -6 800,00 0,00 0,00 X спеціальний фонд 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00 ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання 600000 Фінансування за активними операціями, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X загальний фонд 0,00 -2 057 200,00 -6 800,00 0,00 0,00 X спеціальний фонд 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00 X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X загальний фонд 0,00 -2 057 200,00 -6 800,00 0,00 0,00 X спеціальний фонд 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00                                           Начальник     Наталя ВЕРЖАК   (підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ                         Додаток 9         до Типової форми прогнозу         місцевого бюджету         (абзац третій розділу VII) Показники бюджету розвитку 24535000000             (код бюджету)                         (грн) № з/п Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік (звіт) (затверджено) (план) (план) (план) 1 2 3 4 5 6 7 І. Надходження бюджету розвитку 5. Інші надходження бюджету розвитку 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00   УСЬОГО за розділом І: 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00   з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00 ІІ. Витрати бюджету розвитку   УСЬОГО за розділом ІI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                         Начальник     Наталя ВЕРЖАК   (підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ                                       180 000,00 200 000,00 275 000,00                             7000 Економічна діяльність, у тому числі: 0,00 31 115,00 9 800,00 3 000,00 3 000,00 X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X спеціальний фонд 0,00 31 115,00 9 800,00 3 000,00 3 000,00 8000 Інша діяльність, у тому числі: 0,00 363 677,00 398 000,00 435 750,00 470 900,00 X загальний фонд 0,00 363 500,00 398 000,00 435 750,00 470 900,00 X спеціальний фонд 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00 9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00 X загальний фонд, у тому числі: 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00 X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X УСЬОГО, у тому числі: 0,00 32 066 443,00 32 603 600,00 36 215 396,00 39 812 597,00 X загальний фонд 0,00 30 031 204,00 32 086 900,00 35 596 696,00 39 091 597,00 X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 618 700,00 721 000,00                                           Начальник     Наталя ВЕРЖАК   (підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ                         Додаток 11                   до Типової форми прогнозу                   місцевого бюджету                   (абзац третій розділу VIIІ)                               Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів       24535000000                   (код бюджету)                               (грн)       Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік       (звіт) (затверджено) (план) (план) (план)       1 2 3 4 5 6 7       I. Трансферти до загального фонду бюджету       41020100 Базова дотація  0,00 7 693 600,00 8 142 800,00 9 608 100,00 11 343 200,00       99000000000 Державний бюджет 0,00 7 693 600,00 8 142 800,00 9 608 100,00 11 343 200,00       41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  0,00 16 234 000,00 16 080 200,00 17 611 800,00 18 813 600,00       99000000000 Державний бюджет 0,00 16 234 000,00 16 080 200,00 17 611 800,00 18 813 600,00       41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00       24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00       II. Трансферти до спеціального фонду бюджету       X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 0,00 26 329 660,00 24 984 300,00 27 981 200,00 30 918 100,00       X загальний фонд 0,00 26 329 660,00 24 984 300,00 27 981 200,00 30 918 100,00       X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                                   Начальник     Наталя ВЕРЖАК         (підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ                     Додаток 12                 до Типової форми прогнозу                 місцевого бюджету                 (абзац четвертий розділу VIІI)                         Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам   24535000000                 (код бюджету)                               (грн)   Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік   (затверджено) (звіт) (план) (план) (план)   1 2 3 4 5 6 7 8   I. Трансферти із загального фонду бюджету   3719710 9710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00     24504000000 Бюджет отг смт Глибока 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00   II. Трансферти до спеціального фонду бюджету   X X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00   X X загальний фонд 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00   X X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                         Начальник     Наталя ВЕРЖАК       (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ                                      

Додаток 3

Додаток 3

  • Переглядів: 366

                                                Додаток 3                                                             до рішення Карапчівської сільської ради                                                             №164 від 13.08.2021р.                                                                          ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ                                                             видатків місцевого бюджету на 2021 рік                                                             2453500000                                                             (код бюджету)                                                            (грн.) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету    Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету    Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету    Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету    Загальний фонд                    Спеціальний фонд                        Разом                 усього    видатки споживання    з них        видатки розвитку    усього    у тому числі бюджет розвитку    видатки споживання    з них        видатки розвитку                             оплата праці    комунальні послуги та енергоносії                    оплата праці    комунальні послуги та енергоносії                                                                      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16 0100000            Карапчівська сільська рада    574 850,00    574 850,00    394 730,05    -50 000,00        211 300,00    196 300,00    15 000,00            196 300,00    786 150,00 0110000            Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай    574 850,00    574 850,00    394 730,05    -50 000,00        211 300,00    196 300,00    15 000,00            196 300,00    786 150,00 0110150    0150    0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    294 400,00    294 400,00    245 900,00    -15 000,00        17 000,00    17 000,00                17 000,00    311 400,00 0111010    1010    0910    Надання дошкільної освіти    -5 360,00    -5 360,00    160 000,00    -200 000,00                                -5 360,00 0111021    1021    0921    Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти     142 950,00    142 950,00        85 000,00        15 000,00        15 000,00                157 950,00 0111031    1031    0921    Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти             48 240,05                                     0111181    1181    0990    Співфінансування заходів , що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"                        16 300,00    16 300,00                16 300,00    16 300,00 0111182    1182    0990    Виконання заходів, спрямованих на забезпеченняякісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам    43 300,00    43 300,00                163 000,00    163 000,00                163 000,00    206 300,00 0112112    2112    0725    Первинна медична допомога населенню,що надається фельшерськими, фельшерсько-акушерськими пунктами    50 000,00    50 000,00                                        50 000,00 0112113    2113    0721    Первинна медична допомога населенню,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)    35 000,00    35 000,00                                        35 000,00 0114030    4030    0824    Забезпечення діяльності бібліотек    -72 040,00    -72 040,00    -59 410,00                                    -72 040,00 0114060    4060    0828    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    11 000,00    11 000,00        10 000,00                                11 000,00 0116030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів    70 000,00    70 000,00        70 000,00                                70 000,00 0118130    8130    0320    Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони    5 600,00    5 600,00                                        5 600,00 3700000            Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради    93 106,00    93 106,00    47 505,00                                    93 106,00 3710000            Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради    93 106,00    93 106,00    47 505,00                                    93 106,00 3710160    0160    0111    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах    57 956,00    57 956,00    47 505,00                                    57 956,00 3719710    9710    0180    Субвенція з місцевого бюджету на утримання обєктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності обєкту спільного користування    15 150,00    15 150,00                                        15 150,00 3719770    9770    0180    Інші субвенції з місцевого бюджету    20 000,00    20 000,00                                        20 000,00 X    X    X    УСЬОГО    667 956,00    667 956,00    442 235,05    -50 000,00        211 300,00    196 300,00    15 000,00            196 300,00    879 256,00                                                                                                                               Секретар сільської ради                            Савюк М.М.                              

Додаток 6

Додаток 6

  • Переглядів: 347

                        Додаток № 6                                     до рішення сільської ради                                                           від "13"серпня 2021 року № 164         Зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021  році                                                                         (грн) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету    Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів    Найменування місцевої/регіональної програми    Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд                                     усього    у тому числі бюджет розвитку 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 0112112    2112    0725    Первинна медична допомога населенню, що надається фельширськими, фельшерсько-акушерськими пунктами    Комплексна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства "Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги"  на 2021-2023 роки"     рішення сесії сільської ради від 25.01.2021 року № 3    50000    50000         0112113    2113    0721    Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)    Комплексна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства "Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги"  на 2021-2023 роки"     рішення сесії сільської ради від 25.01.2021 року № 3    35000    35000         0116030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів    Програма благоустрою населених пунктів Карапчівської сільської ради на 2021-2023 роки     рішення сесії сільської ради від 26.02.2021 року № 44 зі змінами від 25.06.2021р. № 148    70000    70000         Х    Х    Х    УСЬОГО    Х    Х    155000    155000    0    0                                                                               Секретар сільської ради                                                                                       Маряна САВЮК                                  

Додаток 2

Додаток 2

  • Переглядів: 371

            Додаток 2                     до рішення Карапчвіської сільської ради                     №164 від 13.08.2021р.                              "ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2021 рік"                     24535000000                     (код бюджету)                    (грн) Код    Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд                     усього    у тому числі бюджет розвитку                      1    2    3    4    5    6 Фінансування за типом кредитора                     200000    Внутрішнє фінансування    0,00    -196 300,00    196 300,00    196 300,00 208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів    0,00    -196 300,00    196 300,00    196 300,00 208400    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    0,00    -196 300,00    196 300,00    196 300,00 X    Загальне фінансування    0,00    -196 300,00    196 300,00    196 300,00 Фінансування за типом боргового зобов’язання                     600000    Фінансування за активними операціями    0,00    -196 300,00    196 300,00    196 300,00 602000    Зміни обсягів бюджетних коштів    0,00    -196 300,00    196 300,00    196 300,00 602400    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    0,00    -196 300,00    196 300,00    196 300,00 X    Загальне фінансування    0,00    -196 300,00    196 300,00    196 300,00                                               Секретар сільської ради            Савюк М.М.      

Додаток  5

Додаток 5

  • Переглядів: 359

                        Додаток №5                                     до рішення IX сесії сільської ради VIII скликання                                     від  13 .08.2021 №_164_                                                   Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році                                     24535000000                                     (код бюджету)                                     Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів    Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету    Найменування об’єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи    Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)    Загальна вартість будівництва, гривень    Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %    Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень    Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 0110150    0150    0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) , міської, селищної, сільської рад    Капітальні видатки                17000,00     0111181    1181    0990    Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"    Капітальні видатки                16300,00     0111182    1182    0990    Виконання заходів , спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам    Капітальні видатки                163000,00     Х    Х    Х    УСЬОГО    Х    Х    Х    0,00    196300,00    Х                                      Секретар сільської ради                            Савюк М.М.          

Додаток 1

Додаток 1

  • Переглядів: 366

            Додаток 1                     до рішення Карапчівської сільської  ради                     №164 від 13.08.2021р.                              "ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ місцевого бюджету на 2021 рік"                     24535000000                     (код бюджету)                    (грн) Код    Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд                     усього    у тому числі бюджет розвитку                      1    2    3    4    5    6 10000000    Податкові надходження      657 956,00    657 956,00         11000000    Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості      -296 587,00    -296 587,00         11010000    Податок та збір на доходи фізичних осіб    -296 587,00    -296 587,00         11010100    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати    -353 634,00    -353 634,00         11010400    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата    43 531,00    43 531,00         11010500    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування    13 516,00    13 516,00         13000000    Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів     -36 936,00    -36 936,00         13010000    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів     -36 936,00    -36 936,00         13010100    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування     -42 421,00    -42 421,00         13010200    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)     5 485,00    5 485,00         14000000    Внутрішні податки на товари та послуги      3 331,00    3 331,00         14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів     3 331,00    3 331,00         18000000    Місцеві податки     988 148,00    988 148,00         18010000    Податок на майно     -26 481,00    -26 481,00         18010200    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості     12 330,00    12 330,00         18010300    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості     8 906,00    8 906,00         18010400    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості     1 828,00    1 828,00         18010500    Земельний податок з юридичних осіб     1 949,00    1 949,00         18010600    Орендна плата з юридичних осіб     12 450,00    12 450,00         18010700    Земельний податок з фізичних осіб     -111 533,00    -111 533,00         18010900    Орендна плата з фізичних осіб     47 589,00    47 589,00         18050000    Єдиний податок      1 014 629,00    1 014 629,00         18050300    Єдиний податок з юридичних осіб     52 430,00    52 430,00         18050400    Єдиний податок з фізичних осіб     983 965,00    983 965,00         18050500    Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний)рік дорівнює або перевищує 75%    -21 766,00    -21 766,00         25000000    Власні надходження бюджетних установ    15 000,00        15 000,00     25020100    Благодійні внески, гранти та дарунки    15 000,00        15 000,00         Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)    672 956,00    657 956,00    15 000,00     40000000    Офіційні трансферти      206 300,00    206 300,00         41000000    Від органів державного управління      206 300,00    206 300,00         41050000    Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам    206 300,00    206 300,00         41051400    Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету    206 300,00    206 300,00         X    Разом доходів    879 256,00    864 256,00    15 000,00                                                   Секретар сільської ради            Савюк М.М.      

Довідка

Довідка

  • Переглядів: 378

Довідка