Що таке Державний земельний кадастр

  • 3434

 

Фото без опису

  1. Що таке Державний земельний кадастр

Відповідно до статті 193 Земельного Кодексу України та статті 1 Закону України « Про Державний земельний кадастр»:

Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах кордонів України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Державний земельний кадастр є основою для ведення кадастрів інших природних ресурсів.

Призначенням державного земельного кадастру є забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, заінтересованих підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за використанням і охороною земель, економічного та екологічного обґрунтування бізнес-планів та проектів землеустрою.

Відповідно до статті 195 Земельного Кодексу України основними завданнями ведення державного земельного кадастру є:

а) забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки;

б) застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок;

в) запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації та її достовірності.

Склад земельного кадастру:

  • кадастрове зонування;

  • кадастрове знімання;

  • бонітування ґрунтів;

  • економічну оцінку земель;

  • грошову оцінку земельних ділянок;

  • державну реєстрацію земельних ділянок;

  • облік кількості та якості земель.

   Кадастровим зонуванням є встановлення меж кадастрових зон і кварталів.

  Кадастрові зйомки – це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок.

     Кадастрова зйомка включає:

     а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;

 б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;

      в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;

   г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;

      ґ) виготовлення кадастрового плану.

  Бонітування ґрунтів – це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах.

   Грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі

 Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною.

  Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

  Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

  Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється у Державному земельному кадастрі в порядку, встановленому Законом.

  Облік кількості земель – відображення у відомостях і документах даних, які характеризують кожну земельну ділянку, а також землі за площею та складом земельних угідь, розподіл земель за власниками, землекористувачами

   Облік якості земель – відображення у відомостях і документах даних, які характеризують земельні угіддя за природними і набутими властивостями, що впливають на їх продуктивність та економічну цінність, а також за ступенем техногенного забруднення ґрунтів.

    Ведення Державного земельного кадастру здійснюється відповідно до закону

  Нагадуємо, за отриманням консультації та захистом своїх прав звертайтеся до відділу “Глибоцьке бюро правової допомоги” Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (смт.Глибока вул.Борцям за волю України,2а (вхід з двору) або за телефоном (03734) 2-41-40), 0988390729, 0955360786, 0979218018. Також можна скористатися послугою Skype набравши «Глибоцьке бюро правової допомоги», або «hlybotske@legalaid.cv.ua».

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар