Рішення 11 сесії 8 скликання щодо внесення змін до бюджету від 11.11.2021 року №228

  • 336

 

УКРАЇНА

Карапчівська сільська рада

Чернівецького району

Чернівецької області

60421Чернівецька  область, Глибоцький  район, с.Йорданешти

вул.. Головна 62 Б тел.(234)4-56-37т./ф. 4-55-50 iordanesti_rada@ukr.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

      11 листопада 2021 року                                                                   № 228

                                 

« Про внесення змін до бюджету

Карапчівської  сільської ради на 2021 рік »

24535000000

код бюджету

 

 

 

 

 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення ІІІ сесії Карапчівської сільської ради VIІI скликання від 24 грудня  2020 р. № 36 сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в додаток №1 «Доходи місцевого бюджету на 2021 рік» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради № 36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком № 1 до цього рішення.

2. Внести зміни в додаток № 3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік» до  рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради № 36 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком № 2 до цього рішення

3. Внести зміни в додатку № 2 «Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році» до рішення V сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради № 31 від 26.02.2021р. «Про внесення змін до рішення ІІІ сесії 8-го скликання  сільської ради № 36 від 24.12.2020р. Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком № 3 до цього рішення.

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу сільської ради (Н.В. Вержак) .

 

      Сільський голова

Георгій  ЛЮТИК

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

до рішення Карапчівської сільської  ради

 

 

 

 

228   від 11 . 11 2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ до ДОХОДІВ місцевого бюджету на 2021 рік

 

24535000000

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

(грн)

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

Податкові надходження  

-37,413.97

-37,413.97

 

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

-156,400.00

-156,400.00

 

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

-156,400.00

-156,400.00

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

-300,000.00

-300,000.00

 

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

150,000.00

150,000.00

 

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

-6,400.00

-6,400.00

 

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

-105,200.00

-105,200.00

 

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

-105,200.00

-105,200.00

 

 

 

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

-105,200.00

-105,200.00

 

 

 

18000000

Місцеві податки 

224,186.03

224,186.03

 

 

 

18010000

Податок на майно 

82,480.03

82,480.03

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 

19,000.00

19,000.00

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

16,000.00

16,000.00

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

1,200.00

1,200.00

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб 

46,280.03

46,280.03

 

 

 

18020000

Збір за місце для паркування транспортних засобів

-1,900.00

-1,900.00

 

 

 

18020100

Збір за місце для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами

-1,900.00

-1,900.00

 

 

 

18050000

Єдиний податок  

143,606.00

143,606.00

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

134,106.00

134,106.00

 

 

 
                 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний)рік дорівнює або перевищує 75%

9,500.00

9,500.00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

37,413.97

37,413.97

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

37,453.97

37,453.97

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

37,453.97

37,453.97

 

 

22090000

Державне мито  

-40.00

-40.00

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

-40.00

-40.00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

2,024,224.00

 

2,024,224.00

 

25020100

Благодійні внески, гранти та дарунки

2,024,224.00

 

2,024,224.00

 

X

Разом доходів

2,024,224.00

0.00

2,024,224.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

 

Савюк М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Карапчівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228 від 11.11.2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

 

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

 

2453500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0100000

 

 

Карапчівська сільська рада

-7,467.00

-7,467.00

-387,529.65

193,800.00

 

2,024,224.00

 

8,000.00

21,000.00

 

2,016,224.00

2,016,757.00

 

0110000

 

 

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

-7,467.00

-7,467.00

-387,529.65

193,800.00

 

2,024,224.00

 

8,000.00

21,000.00

 

2,016,224.00

2,016,757.00

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4,502.00

4,502.00

-20,120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

4,502.00

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

84,433.00

84,433.00

57,500.00

 

 

4,000.00

 

4,000.00

 

 

 

88,433.00

 

0111021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

-110,402.00

-110,402.00

-412,702.00

193,800.00

 

-4,000.00

 

-4,000.00

21,000.00

 

 

-114,402.00

 

0111210

1210

0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за  субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

 

-12,207.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

14,000.00

14,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,000.00

 

0117700

7700

0133

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського союзу , урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

 

 

 

 

 

2,024,224.00

 

8,000.00

 

 

2,016,224.00

2,024,224.00

 

3700000

 

 

Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради

7,467.00

7,467.00

6,120.00

-2,100.00

 

 

 

 

 

 

 

7,467.00

 

3710000

 

 

Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради

7,467.00

7,467.00

6,120.00

-2,100.00

 

 

 

 

 

 

 

7,467.00

 

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах

7,467.00

7,467.00

6,120.00

-2,100.00

 

 

 

 

 

 

 

7,467.00

 

X

X

X

УСЬОГО

 

 

-381,409.65

191,700.00

 

2,024,224.00

 

8,000.00

21,000.00

 

2,016,224.00

2,024,224.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Секретар сільської ради                                          Савюк   М.М.

 

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар