Рішення ХІІІ сесії VIII скликання Про місцевий бюджет Карапчівської сільської ради на  2022  рік

  • 557

                                     

Фото без опису

УКРАЇНА

КАРАПЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІІ  СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

17  грудня  2021  року                                                                                271

 

Про місцевий бюджет

Карапчівської сільської ради

на  2022  рік

 

(24535000000)

     (код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування » Карапчівська сільська рада вирішила:

 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 33288200,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 31861400,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 1426800,00 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 33288200,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 31861400,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського  бюджету – 1426800,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 3150,00 гривень, що становить 0,01 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету , визначених цим пунктом;

        резервний фонд сільського бюджету у розмірі 6300,00 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету сільської ради, сільському голові у міжсесійний період сільської ради приймати рішення, розпорядження щодо збільшення (зменшення) обсягу дохідної та видаткової частин сільського бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, з послідуючим внесенням змін до рішення про сільський бюджет, шляхом подачі рішень та розпоряджень  на затвердження на черговій сесії сільської ради.

 

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

5. Затвердити відомчу класифікацію видатків сільського бюджету на 2022 рік, згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2022 рік»:

- ПДФО у розмірі 64%.

  1. джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

                               

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2022 рік:

  1. у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України:
  2. у частині фінансування є надходження, визначені п.10 ч. першої  статті 71 Бюджетного кодексу України.

 

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного  кодексу України.

 

9. З метою дотримання збалансованості сільського бюджету не надавати підприємствам, установам і організаціям пільг зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до сільського бюджету.

 

10.  Головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

  1. затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
  2. здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  3. забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

  1. забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.
  2. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2022 рік.

 

11. Зазначити положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 3 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

12. Затвердити перелік бюджетних установ, що фінансується з сільського бюджету територіальної громади у 2022 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

13. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

14. Надати право Начальнику фінансового відділу Карапчівської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

15. Надати право фінансовому відділу Карапчівської сільської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статтей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

 

16. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, фінансовий відділ сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

 

17. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету сільської ради, у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів, приймати рішення щодо перерозподілу видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань економіки, бюджету та фінансів, з питань управління об’єктами спільної власності територіальної громади селища та приватизації.

 

18. Установити, що у випадках, коли структурні підрозділи сільської ради, депутати сільської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з сільського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків сільського бюджету.

 

19. Доручити голові  Карапчівської сільської ради укладати та підписувати договори на передачу коштів (міжбюджетних трансфертів) між місцевими бюджетами на підставі прийнятих рішень ради.

 

20. Рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року і діє до 31 грудня 2022 року.

21. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

22. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб-порталі Карапчівської сільської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

 

        23.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового відділу сільської ради та постійну комісію з питань економіки, бюджету та фінансів, з питань управління об’єктами спільної власності територіальної громади селища та приватизації.

 

 

 

 Сільський голова                                                        Георгій ЛЮТИК

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар