Додатки до рішення сесії сільської ради про місцевий бюджет від 17.12.2021 №271

  • 661

 

Додаток 4
до рішення сесії сільської ради
про місцевий бюджет
від 17.12.2021 №271

 

ОБСЯГИ
капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів
у 2022 році

____24535000000_____
          (код бюджету)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту, гривень

Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень

Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__ року, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 0117370

7370 

0490 

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 

 Капітальні видатки

 

 

 

6800,00 

 

х

х

х

Усього

х

х

 

 

 6800,00

х

 

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 653 від 30.10.2020; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 126 від 26.02.2021}

 

                                                                                         Додаток   5

                                                                    до рішення Карапчівської сільської ради

                                                                    "Про місцевий бюджет на 2022 рік"

                                                                               від 17.12.2021 №271

 

 

 

 

 

 

Відомча класифікація видатків сільського бюджету на 2022 рік

 

Код

Найменування

01

 

Карапчівська сільська рада

37

Фінансовий відділ Карапчівська сільської ради

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Маряна САВЮК

Додаток 6

                                                                        до рішення Карапчівської сільської ради

                                                                           «Про місцевий бюджет на 2022 рік»

                                                                                           від 17.12.2021р. №271

 

Перелік бюджетних установ,

що фінансуються з сільського бюджету

територіальної громади у 2022 році.

1.Йорданештська ЗЗСО І-ІІІ ступенів

2.Карапчівський ліцей ім.М.Емінеску

3.Йорданештська ЗОШ №2 І-ІІ ступенів

4.Йорданештський ЗДО

5.Карапчівський ЗДО

6.Філія-бібліотека с. Карапчів

7.Філія-бібліотека с.Йорданешти

8.Карапчівський сільський будинок культури

9.Йорданештський сільський будинок культури ім.Ч.Порумбеску

10.Йорданештська ЛАЗПСМ

11.Карапчівська ЛАЗПСМ

12.Карапчівська сільська рада

13.Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради

14.Місцева пожежна охорона

 

 

 

Секретар сільської ради                                 Мар’яна САВЮК

 

    Додаток 3
    до рішення Карапчівської сільської ради  
    Про місцевий бюджет на 2022 рік  
    від 17.12.2021 №271  
  Міжбюджетні трансферти на 2022 рік  
  24535000000  
  ( код бюджету)  
       
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
       
      (грн)
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
І. Трансферти до загального фонду бюджету
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 8 246 500,00
41020100 Базова дотація 8 246 500,00
99000000000 Державний бюджет України 8 246 500,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 15 577 000,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  15 577 000,00
99000000000 Державний бюджет України 15 577 000,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 246 500,00
41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії , які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 217 800,00
99000000000 Державний бюджет України 464 600,00
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25 700,00
24100000000 Обласний бюджет 25 700,00
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
  Найменування трансферту 1  
  Найменування бюджету 1  
  Найменування бюджету 2  
X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 0
40000000 загальний фонд 24 313 500,00
X спеціальний фонд  
       
       
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
      (грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
І. Трансферти із загального фонду бюджету
  3719710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання Комунальної установи "Центр професіїного розвитку педагогічних працівників" 65 600
24504000000   Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади 65 600
  3719710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання Інклюзивно - ресурсний центр 10 800
24504000000   Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади 10 800
  3719710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання КНП "Глибоцька ЦРЛ" 234 700
24504000000   Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади 234 700
  3719710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання Глибоцького терцентру соціального обслуговування 131 000
24504000000   Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади 131 000
  3719710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання трудового архіву 20 000
24504000000   Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади 20 000
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
    Найменування трансферту 1  
    Найменування бюджету 1  
    Найменування бюджету 2  
X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 462 100
X X загальний фонд 462 100
X X спеціальний фонд 0
       
Секретар сільської ради Маряна САВЮК
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     

 

 

      Додаток 1    
      до рішення Карапчівської сільської ради    
      "Про місцевий бюджет на 2022 рік"    
      від 17.12.2021 №271    
Доходи місцевого бюджету на 2022 рік
24535000000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   7 490 200,00 7 490 200,00 - -
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   3 724 100,00 3 724 100,00 - -
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3 724 100,00 3 724 100,00 - -
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 3 346 600,00 3 346 600,00 - -
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 345 000,00 345 000,00 - -
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 32 500,00 32 500,00 - -
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  170 000,00 170 000,00 - -
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  170 000,00 170 000,00 - -
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  160 000,00 160 000,00 - -
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  10 000,00 10 000,00 - -
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   47 100,00 47 100,00 - -
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  47 100,00 47 100,00 - -
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 3 549 000,00 3 549 000,00 - -
18010000 Податок на майно  1 073 400,00 1 073 400,00 - -
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  30 000,00 30 000,00 - -
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  24 000,00 24 000,00 - -
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  7 400,00 7 400,00 - -
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  630 000,00 630 000,00 - -
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  102 000,00 102 000,00 - -
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  180 000,00 180 000,00 - -
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  100 000,00 100 000,00 - -
18050000 Єдиний податок   2 475 600,00 2 475 600,00 - -
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  148 000,00 148 000,00 - -
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 197 600,00 2 197 600,00 - -
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  130 000,00 130 000,00 - -
20000000 Неподаткові надходження   1 477 700,00 57 700,00 1 420 000,00 -
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  57 700,00 57 700,00 - -
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 7 600,00 7 600,00 - -
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 7 600,00 7 600,00 - -
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   50 000,00 50 000,00 - -
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 50 000,00 50 000,00 - -
22090000 Державне мито   100,00 100,00 - -
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 - -
25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 420 000,00 - 1 420 000,00 -
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  1 420 000,00 - 1 420 000,00 -
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  1 420 000,00 - 1 420 000,00 -
30000000 Доходи від операцій з капіталом   6 800,00 - 6 800,00 6 800,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  6 800,00 - 6 800,00 6 800,00
33010000 Кошти від продажу землі   6 800,00 - 6 800,00 6 800,00
33010400 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу 6 800,00 - 6 800,00 6 800,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 8 974 700,00 7 547 900,00 1 426 800,00 6 800,00
40000000 Офіційні трансферти   24 313 500,00 24 313 500,00 - -
41000000 Від органів державного управління   24 313 500,00 24 313 500,00 - -
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 8 246 500,00 8 246 500,00 - -
41020100 Базова дотація  8 246 500,00 8 246 500,00 - -
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 15 577 000,00 15 577 000,00 - -
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  15 577 000,00 15 577 000,00 - -
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 464 300,00 464 300,00 - -
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 246 500,00 246 500,00 - -
41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо 217 800,00 217 800,00 - -
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 25 700,00 25 700,00 - -
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 25 700,00 25 700,00 - -
X Разом доходів 33 288 200,00 31 861 400,00 1 426 800,00 6 800,00
           
Секретар сільської ради Маряна САВЮК
           
           
         

 

 

 

 

                        Додаток 2      
                        до рішення Карапчівської сільської ради      
                        Про місцевий бюджет на 2022 рік      
                        від 17.12.2021 №271      
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2022 рік
2453500000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Карапчівська сільська рада 30 900 700,00 30 900 700,00 23 022 469,00 1 780 700,00   1 426 800,00 6 800,00 1 420 000,00     6 800,00 32 327 500,00
0110000     Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 30 900 700,00 30 900 700,00 23 022 469,00 1 780 700,00   1 426 800,00 6 800,00 1 420 000,00     6 800,00 32 327 500,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 948 600,00 2 948 600,00 2 237 500,00 173 200,00               2 948 600,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 458 400,00 4 458 400,00 3 323 157,00 205 900,00   420 000,00   420 000,00       4 458 400,00
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 5 959 250,00 5 959 250,00 3 802 640,00 1 094 500,00   1 000 000,00   1 000 000,00       6 959 250,00
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 15 577 000,00 15 577 000,00 12 768 030,00                 15 577 000,00
0111200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 25 700,00 25 700,00 13 692,00                 25 700,00
0112113 2113 0721 Первинна медична допомога населенню,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) 461 400,00 461 400,00                   461 400,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 191 850,00 191 850,00 157 250,00                 191 850,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 549 500,00 549 500,00 405 800,00 32 300,00               549 500,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 340 400,00 340 400,00   274 800,00               340 400,00
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій           6 800,00 6 800,00       6 800,00 6 800,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 388 600,00 388 600,00 314 400,00                 388 600,00
3700000     Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради 960 700,00 960 700,00 390 000,00 6 000,00               960 700,00
3710000     Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради 960 700,00 960 700,00 390 000,00 6 000,00               960 700,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 492 300,00 492 300,00 390 000,00 6 000,00               492 300,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд 6 300,00 6 300,00                   6 300,00
3719710 9710 0180 Субвенція з місцевого бюджету на утримання обєктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності обєкту спільного користування 462 100,00 462 100,00                   462 100,00
X X X УСЬОГО 31 861 400,00 31 861 400,00 23 412 469,00 1 786 700,00   1 426 800,00 6 800,00 1 420 000,00     6 800,00 33 288 200,00
                               
                               
  Секретар сільської ради             Маряна САВЮК              
                               

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар