Як визнати особу недієздатною та встановити над нею опіку

  • 471

При складенні заяви необхідно  врахувати наступні факти:

  1. У зв’язку з розладом психічної діяльності, порушенням процесів сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту, пам’яті, сестра пані Ольги не здатна адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан, поведінку. Через хворобу вона не розуміє наслідків своєї поведінки, не може правильно орієнтуватися та оцінювати прості життєві ситуації.
  2. На даний час для сестри найближчою родичкою є пані Ольга, яка постійно допомагає їй у веденні господарства, доглядає за нею, тобто здійснює фактичне опікунство над хворою, забезпечує реалізацію нею її законних особистих немайнових і майнових прав та інтересів.
  3. Згідно з медичними довідками однієї з міських лікарень Білої Церкви, сестра пані Ольги отримує амбулаторну психіатричну допомогу.
  4. Згідно з рішенням одного з Органів опіки та піклування Київської області, доцільно призначити піклувальника над сестрою пані Ольги. При цьому береться до уваги те, що пані Ольга може бути піклувальником і не заперечує проти призначення її піклувальником над сестрою.

Правові підстави, вказані у заяві

Згідно зі ст. 39 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу здоров`я не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Відповідно до ст. 55 Цивільного кодексу України, опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Відповідно до ст. 56 Цивільного кодексу України, органами опіки та піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад. Права та обов’язки органів, на які покладено здійснення опіки та піклування щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Цивільного кодексу України, суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

Відповідно до ст. 62 Цивільного кодексу України, опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.

Відповідно до ч.2, ч.3, ч.4 п.1, ч.5 ст. 63 Цивільного кодексу України, опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника. 
Фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників. Згідно ч.2 ст. 299 Цивільно-процесуального кодексу України, судові витрати у справах про визнання громадянина недієздатним або обмежено дієздатним відносяться на рахунок держави. 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар