Річний план роботи Йорданештського ЗДО на 2022 рік

  • 836

Річний план

роботи Йорданештського закладу

дошкільної освіти

на 2021-2022 навчальний рік

ЗМІСТ

1.Аналіз навчально –виховнохо процесу……………………………………………… ст.3                                                                                                             2.Завдання навчального закладу на 2021-2022 н.р. ………………………………ст.6                                   3.Методична робота з кадрами,підвищення педагогічної майстерності.ст.7                       4.Колективний перегляд форм навчально-виховного процесу. …………….ст.8                               5.Удосконалення професійної майстерності. ………………………………………….ст.9                                                                                                                     6.Педагогічні ради. ………………………………………………………………………………….ст.10                                                                                                                7.Організаційно-педагогічна робота .Зв’язок зі школою. ……………………….ст.11                                                                                             8. Зв’язок з іншими ЗДО. …………………………………………………………………………..ст.12                                               9.Самоосвіта. ……………………………………………………………………………………………..ст.13                                                                        10.Вивчення стану життєдіяльності дітей………………………………………………….ст.14                                                               11.Робота з батьками………………………………………………………………………………….ст.15                                                                                                                                            12.Робота медичного кабінету…………………………………………………………………..ст.16                                                                                    13.Адміністративно-господарська робота.Виробничні наради………………….ст.17                              14.Свята та розваги……………………………………………………………………………………..ст.18                                                                                  15.Заходи з охорони праці,безпеки життєдіяльності. Захартовуючи                                                                                                                         процедури……………………………………………………………………………………………………ст.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО –ВИХОВНОЇ РОБОТИ

   Йорданештський  ЗДО знаходиться  приміщенні  школи  розраховану на три групи. Режим роботи закладу -10,5годин;станом на 1 вересня у нас в садочку перебуває  57 дітей. Згідно нормативів,санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнанні необхідні приміщення: групові та спальні кімнати,роздягальні та кімната гігієни,працює медичний кабінет. В кожній групі обладнано куточки здоров’я. Предметно- ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним,функціональним,естетичним вимогам завдяки спільній роботи управління освіти ,батьків та вихователів груп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю,згідно штатного розпису. Працюють в дитячому садку 12 осіб: зокрема педагогічних працівників-7 осіб,з повною вищою освітою в дитсадку-2 особи.                                                                                                                                            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервно системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти району,курсів підвищення кваліфікації кадрів.                                 Згідно графіку проводиться атестація педагогічних працівників. Педагоги 1 раз у 5років проводять підвищення кваліфікації при обласному інституту післядипломної освіти та Глибоцького центру професійного розвитку перагогічних працівників.                                                                                                                                                                                                      Керуючись основним Законом України <<Про дошкільну освіту>>,колектив протягом року намагався працювати творчо та відповідально. Згідно з цим у 2020-2021 навчальному році проводилась систематична робота з метою формування у дошкільнят знань,умінь,навичок на виконання вимог програми <<Дитина>>.                                                                                                                                                     З метою забезпечення умов для успішного удосконалення і окреслення змісту професійної діяльності педагогів проводилась робота з:                                                                     1.Використання інноваційних технологій у забезпеченні якості освітнього процесу.                                                                                                                      2.Вивчення основних положень та вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку <<Дитина>>.                                                                                                

 

 

3

З метою   вивчення основних положень та вимог програми  <<Дитина>> та методичні всеобучі здійснено порівняльний аналіз структурування матеріалів програм  <<Дитина>>,та інших програм.                                                                                                                               В процесі роботи виникли труднощі,проблем:

 - відсутність спортивного інвентарю,спортивної зали;                                                                                                                                                         - об’єднаність  вікових етапів дошкільного дитинства ;                                                                                                                                                                                                                                                          - недостатній рівень обізнаності педагогів з гендерним вихованням дітей.                                                        Педагогічний колектив ЗДО працював над створенням навчально-методичного забезпечення реалізації програми   <<Дитина>> . 

     Основна увага приділялась перспективному плануванню відповідно до вікових типологічних особливостей дітей. Було напрацьовано календарне планування за режимними процесами та видами діяльності.   

Щодо  методичної роботи з кадрами,в дошкільному навчальному закладі в 2020-2021 н.р. своєчасно проводились педагогічні ради,семінари-практикуми. Педагогічним  колективом було переглянуті заплановані перегляди занять:                                                                                                                                                                                                                                                         -Заняття з математики <<Геометричні фігури>>- вихователь  Семенюк О.М.                                                        - <<Сюжетні заняття з фізичного виховання>> - вихователь Іванович А.І.                                                     - Заняття з  рідної природи  <<Досліджуємо пісок>> -  вихователь Лутік Р.М.                                                                - Заняття з грамоти <<Вчимося читати>>- вихователь Патраш О.І.                                                                Вихователі приймали участь у семінарах. Вчителі початкових  класів були запрошені на свята.                                                                                                                                                           Проводилась відповідна робота з батьками щодо спонсорської допомоги для придбання нової методичної літератури,іграшок,фізкультурного обладнання,меблів. Проводились консультації   <<Впровадження у практику роботи інноваційних технологій у забезпеченні якості освітнього процесу>>,<<Права та правила поведінки дитини дошкільного віку>>.

Враховуючи те,що пріоритетним напрямком роботи закладу є- фізкультурно-оздоровчий,в садочку проводилась відповідна робота,а саме екскурсії,фізкультурні свята,розваги,дні здоровя,тощо.                                                                                                                                   

 

 

4

Вихователі середньої групи Лутік Р.М. та Костинян А.Д. працювали над впровадженням основних завдань фізичного розвитку дитини,впровадження нетрадиційної форми роботи М.Єфіменка. Головна мета вихователів є фізичний розвиток дитини,забезпечення її задоволення від рухової діяльності,створення комфортних умов життєдіяльності дошкільнят.                                                                                      Вихователі старшої групи Патраш О.І. та Семенюк О.М.,працювали над формуванням шкільної зрілості,підготовки дитини до шкільного навчання. Працювали  над формуванням у дітей поведінки,моральних почуттів,використовуючи різні види діяльності у тому числі розвивальні ігри.                                        На кращому рівні,ніж минулий рік була проведена робота з батьками. Спільно з батьками вирішували всі проблеми закладу. Матеріальна база закладу у задовільному стані. Зроблено поточний ремонт всіх приміщень. Проведено благоустрій території. Оновлено ігровий майданчик. Поряд із цим існують деякі недоліки. Вихователі недостатньо працювали над вивченням і впровадженням передового педагогічного досвіду та інноваційними технологіям. Однобічним був зв'язок з школою.

Заклад потребує:                                                                                                                                                                                  1. Оновлення сучасними посібниками,картинками,роздаткаво –демонстраційними матеріалами до програми<<Дитина>>.                                                                                            2.Оновити ігровий майданчик.                                                                                                                                      3.Поповнити меблі для третої групи.                                                                                                                                                                               Організувалися збалансоване харчування дітей в дошкільному навчальному закладі,яке необхідно для росту і розвитку із дотримання натурального набору продуктів (м'ясо гов’яже,свине,масло вершкове, олія,молоко,сир творожній,твердий,крупи:пшоно,гречка,рис,перловка),овочі і фрукти.                                                                                                Батьківська плата за харчування дітей у  ЗДО становила 70%  що відповідає статті 35 п.5  Закону України << Про дошкільну освіту>>,<<Організація харчування дітей у ЗДО>>.                                                                                                                   На належному рівні виконувалася медичне обслуговування дітей.                                                                У роботі дошкульного закладу ми користувалися такими державними документами як: <<Конституція України>>,<<Закон України про дошкільну освіту>>,<<Базовий компонент дошкільної освіти>>,програмою,<<Дитина>>та інструкціями,методичними листками Міністерства освіти і науки.                                                                                                                                 Виходячи з вищевикладеного,колектив ЗДО становить перед собою такі завдання:

5

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ                                                                                                      НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм       якісних освітніх послуг.                                                                                                                                                                                                                   2.Охорона життя і збереження здоровя дітей дошкільного віку,у тому       числі з особливими потребами,актуалізація питань безпеки життєдіяльності.                                                                                               3.Виготовлення силами педагогів нестандартного спортивного інвентарю.                                                               4.Удосконалити доопрацювати наступність зв'язок між початковою ланкою та школою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ                                                                                                                                            ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 

 

        Форми роботи

 

   Термін

 

Відповід.

 

Форма провед.

 

Прим.

  1

 

 

 2

 

 

 

 

 

3

Педагогічний діалог <<Місце вихователя на заняттях з фізичної культури>>

Школа педагогічної майстерності.

 

<<Багатство мови вихователя-основа мови емоційного розвитку>>

 

Круглий стіл з актуальних виховних проблем <<Фізичний потенціал особистості в ранньому віці:збереження,             реалізація,розвиток>>

листопад

 

 

квітень

 

 

 

 

 

травень

Зав. ЗДО

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

 

 

 

   

Вихователі

теорет.              семінар        

  

семінар практик.

 

 

 

 

 

 

 

7

КОЛЕКТИВНИЙ ПЕРЕГЛЯД ФОРМ                                                                                             НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ                                                                                                                                                                           

    Форма роботи

   Термін

Відповід.

Форма провед.

  Прим.

 1

 

                   2

 

 

    3      

 

 

 

Сюжетні заняття з фізичного виховання

 

Заняття з математики <<Геометричні фігури>>

 

Заняття з рідної природи <<Досліджуємо пісок>>

 

Заняття з мовлення<<Вчимося читати>>                         

листопад

 

       грудень                

 

 

 лютий

 

 

 

    березень

Вихователі Іванович А.І.

 

Вихователі Бергева М.Г.

 

    Вихователі Костинян О.І.

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

взаємовід.

 

     взаємовід.

 

              

 взаємовід.

 

 

 

     взаємовід.

 

 

 

 

 

      

 

 

 

8

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

       Форми роботи

Термін

Відповід.

 Форма      провед.

    Прим.

  1

 

 

      2

 

 

    3

 

 

 4

Нетрадиційні форми фізичного виховання  за методикою М.Єфименка

 

Вивчення і впровадження у практиці методики Л.Шелестової по грамоті

 

Формування логіко –математичних умінь

 

Тематичне заняття з розвитку мовлення для середньої групи

жовтень

 

 

 

лютий

 

 

  березень

 

       

квітень

Вихователь Патраш О.І.

 

 

Вихователь Бергева М.Г.

 

  Вихователь Костинян О.І.

  Вихователь Іванович А.І.

Мастер клас

 

 

конкурс

 

 

огляд

 

 

             робота проблемної  групи

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

9

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

        Форми роботи

   Термін

  Відповід.

Форма      провед.

Прим.

 І

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Обговорення та затвердження річного плану роботи.                         1.Аналіз роботи ЗДО за минулий рік.                                                                 2.Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2021-2022 н.р.                                                                                                    3.Затвердження програми,видів планування

4.Організація харчування на 2021-2022 рік

 

 

Педагогі і батьки партнери.      1.Інформація про рішення педради №1.                                            2.Заклад дошкільної освіти і родина.                                        3.Співтворчість а не    наставництво.                 4.Створення предметно-ігрового середовища.

                                                                                 

 

Організація оздоровчого періоду.                         1.Обговорення рішення педради №2                                                    2.Спеціалізоване заняття з фізичної культури.                                                                                  3.Стежина здоров’я у здоровчому періоді.         

4.Організація роботи в літній період.

 

Зав. ЗДО

 

Вихователі

 

 

Медсестра

 

 

 

 

Зав. ЗДО

Вихователь Іванович А.І. Вихователь Патраш О.І. Вихователі

          

 

 

Зав.ЗДО

Вихователь Костинян О.І.   Вихователь Бергева М.Г. Медсестра Опаїць М.Д.

доповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

10

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА.                                                                                                              ЗВ'ЯЗОК З ШКОЛОЮ

                     Форми роботи

  Термін

  Відповід.

 Примітка

 1

 

 2

 

 3

 

 4

День знань

 

Взаємовідвідування уроків та занять

 

Залучення вчителів до участі у педрадах та переглядів занять з грамоти

Запросити першокласників на міжнародне свято <<День захисту дітей>>

Вересень

 

Протягом уроку

 

Протягом уроку

1 червня

Вихователі

 

Вихователі   Вчителі

 

Зав. ЗДО

   Вихователі

 

 

 

ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ЗДО

      Форми роботи

    Термін

  Відпов.

Форма провед

Прим.

 1

 

 

 

 2

Проводити спеціальні традиційні заходи,активні та інтерактивні

 

Впровадження в практику заняття та свята характерних для різновікових груп

Протягом року

 

 

        Протягом року

Зав. ЗДО

 

 

 

 

Вихов.

Обмін досвід.

 

 

         

Конкурс

 

11

САМООСВІТА

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

 

     2

Участь у районних методичних обєднаннях,семінарах

 

Атестація вихователя Бергева М.Г.  (за планом)

Протягом року

 

 

             Протягом року

Вихователі       Зав. ЗДО

 

 

Зав. ЗДО

Обмін досвід.

 

 

Контр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

      2

 

 

3

 

    4

 

 

 

 

 

 

5

Готовність до нового навчального року

Спільна робота сімї і дошкільного закладу з охорони життя та здоровя дітей

Стан використання предметно-розвивального середовища

Форми роботи з дітьми планування навчально-виховного процесу. Забезпечення фізичного, психічного,соціального розвитку дошкільнят. Основний орієнтир у формуванні здорової життєдіяльності компетентної особистості 

Готовність дітей до навчання у школі

 

Вересень    

  

Постійно

 

 

Грудень

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Травень

Завідувач                                        Вихов.

Завід.

 

 

   Завідувач

   Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач

Темат.                                            Контр.

Операт.         нагляд. навчання

 

Темат.            навчання

   Комплект.     навчання

 

 

 

 

 

 Підсумковий  фронтальний контроль

 

 

13

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

     

2

 

      

   3

 

    4  

Загальні батьківські збори<<Малюк їде до дитсадка  >>

 

Збори диспут:<<Взаємодія в сімї та ЗДО в підготовки дітей до навчання в школі>>

Звіт керівника установи.

 

Результати підготовки групи до нового навчального року.

Вересень

 

 

 

Грудень

 

   Травень

   

 

Травень

Зав. ЗДО

 

 

Вихователі Медсестра

 

 Зав.ЗДО

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

Доповідь

 

 

Диспут

 

     Доповідь.

        

 

Доповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Примітка

1

 

      2

 

 

     3

 

      4

Забезпечити наявність директивних інструктивно-методичних матеріалів

Поповнювати матеріалами передового педагогічного досвіду з різних питань навчально-виховного процесу

Створити каталоги та картотеки,упорядкованих за темами,розділами

Оформити стенди,виставки

Протягом року

        Протягом року

 

 

Протягом року

        Протягом року

Зав. ЗДО

 

                   Зав. ЗДО

 

 

      Вихователі

 

Вихователі

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

15

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДПРСЬКА РОБОТА                                                                                                                                                                          ВИРОБНИЧНІ НАРАДИ

     Форми роботи

    Термін

  Відповід.

Форма провед.

Прим.

І

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ІІ

   ІІІ

1.Затвердження графіку роботи працівників                                                                 2.Опрацювання інструкції з охорони праці та техніки безпеки.                                   3. Обговорення <<Положення про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СOVID-19)>>.

 

Зберегти соціальне здоров’я дошкільнят під час пандемії.

Підготовка до оздоровчого періоду. Безпека життєдіяльності дитини під час канікул

Жовтень

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Грудень

         Травень

Зав. ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.сестра

                    Зав. ЗДО

Доповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

    Доповідь

 

 

 

 

 

 

16

СВЯТА ТА РОЗВАГИ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

7

День довкілля

 

До нас осінь завітала

 

День святого Миколая

 

<<Щедрий вечір,добрий вечір>>

 

Рідна матуся

 

День захисту дітей

 

Випускний бал

Вересень

 

Листопад

 

Грудень

 

Грудень

 

 

Березен

 

1 червня

 

Серпень

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

Розвага

 

Виставка робіт

        Розвага

           Ранок

 

          

Ранок

 

Місс  садочка

             Розвага

 

 

 

 

 

 

 

17

<<Затверджую>>                                                                                                                                       Завідувач  Йорданештс ьким                                                                                                                     закладом дошкільної освіти                                                                            ___________О.Д.Лютик                                                                                                                               <<___>> ________2021р.                                                                                                                                                            

 

<<Схвалено>>                                                                                                                                                                                     Педагогічною радою ЗДО                                                                                                                                      протокол №1 від _______

 

 

 

Річний план

роботи Йорданештського закладу

дошкільної освіти

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1.Аналіз навчально –виховнохо процесу……………………………………………… ст.3                                                                                                             2.Завдання навчального закладу на 2021-2022 н.р. ………………………………ст.6                                   3.Методична робота з кадрами,підвищення педагогічної майстерності.ст.7                       4.Колективний перегляд форм навчально-виховного процесу. …………….ст.8                               5.Удосконалення професійної майстерності. ………………………………………….ст.9                                                                                                                     6.Педагогічні ради. ………………………………………………………………………………….ст.10                                                                                                                7.Організаційно-педагогічна робота .Зв’язок зі школою. ……………………….ст.11                                                                                             8. Зв’язок з іншими ЗДО. …………………………………………………………………………..ст.12                                               9.Самоосвіта. ……………………………………………………………………………………………..ст.13                                                                        10.Вивчення стану життєдіяльності дітей………………………………………………….ст.14                                                               11.Робота з батьками………………………………………………………………………………….ст.15                                                                                                                                            12.Робота медичного кабінету…………………………………………………………………..ст.16                                                                                    13.Адміністративно-господарська робота.Виробничні наради………………….ст.17                              14.Свята та розваги……………………………………………………………………………………..ст.18                                                                                  15.Заходи з охорони праці,безпеки життєдіяльності. Захартовуючи                                                                                                                         процедури……………………………………………………………………………………………………ст.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО –ВИХОВНОЇ РОБОТИ

   Йорданештський  ЗДО знаходиться  приміщенні  школи  розраховану на три групи. Режим роботи закладу -10,5годин;станом на 1 вересня у нас в садочку перебуває  57 дітей. Згідно нормативів,санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнанні необхідні приміщення: групові та спальні кімнати,роздягальні та кімната гігієни,працює медичний кабінет. В кожній групі обладнано куточки здоров’я. Предметно- ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним,функціональним,естетичним вимогам завдяки спільній роботи управління освіти ,батьків та вихователів груп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю,згідно штатного розпису. Працюють в дитячому садку 12 осіб: зокрема педагогічних працівників-7 осіб,з повною вищою освітою в дитсадку-2 особи.                                                                                                                                            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервно системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти району,курсів підвищення кваліфікації кадрів.                                 Згідно графіку проводиться атестація педагогічних працівників. Педагоги 1 раз у 5років проводять підвищення кваліфікації при обласному інституту післядипломної освіти та Глибоцького центру професійного розвитку перагогічних працівників.                                                                                                                                                                                                      Керуючись основним Законом України <<Про дошкільну освіту>>,колектив протягом року намагався працювати творчо та відповідально. Згідно з цим у 2020-2021 навчальному році проводилась систематична робота з метою формування у дошкільнят знань,умінь,навичок на виконання вимог програми <<Дитина>>.                                                                                                                                                     З метою забезпечення умов для успішного удосконалення і окреслення змісту професійної діяльності педагогів проводилась робота з:                                                                     1.Використання інноваційних технологій у забезпеченні якості освітнього процесу.                                                                                                                      2.Вивчення основних положень та вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку <<Дитина>>.                                                                                                

 

 

3

З метою   вивчення основних положень та вимог програми  <<Дитина>> та методичні всеобучі здійснено порівняльний аналіз структурування матеріалів програм  <<Дитина>>,та інших програм.                                                                                                                               В процесі роботи виникли труднощі,проблем:

 - відсутність спортивного інвентарю,спортивної зали;                                                                                                                                                         - об’єднаність  вікових етапів дошкільного дитинства ;                                                                                                                                                                                                                                                          - недостатній рівень обізнаності педагогів з гендерним вихованням дітей.                                                        Педагогічний колектив ЗДО працював над створенням навчально-методичного забезпечення реалізації програми   <<Дитина>> . 

     Основна увага приділялась перспективному плануванню відповідно до вікових типологічних особливостей дітей. Було напрацьовано календарне планування за режимними процесами та видами діяльності.   

Щодо  методичної роботи з кадрами,в дошкільному навчальному закладі в 2020-2021 н.р. своєчасно проводились педагогічні ради,семінари-практикуми. Педагогічним  колективом було переглянуті заплановані перегляди занять:                                                                                                                                                                                                                                                         -Заняття з математики <<Геометричні фігури>>- вихователь  Семенюк О.М.                                                        - <<Сюжетні заняття з фізичного виховання>> - вихователь Іванович А.І.                                                     - Заняття з  рідної природи  <<Досліджуємо пісок>> -  вихователь Лутік Р.М.                                                                - Заняття з грамоти <<Вчимося читати>>- вихователь Патраш О.І.                                                                Вихователі приймали участь у семінарах. Вчителі початкових  класів були запрошені на свята.                                                                                                                                                           Проводилась відповідна робота з батьками щодо спонсорської допомоги для придбання нової методичної літератури,іграшок,фізкультурного обладнання,меблів. Проводились консультації   <<Впровадження у практику роботи інноваційних технологій у забезпеченні якості освітнього процесу>>,<<Права та правила поведінки дитини дошкільного віку>>.

Враховуючи те,що пріоритетним напрямком роботи закладу є- фізкультурно-оздоровчий,в садочку проводилась відповідна робота,а саме екскурсії,фізкультурні свята,розваги,дні здоровя,тощо.                                                                                                                                   

 

 

4

Вихователі середньої групи Лутік Р.М. та Костинян А.Д. працювали над впровадженням основних завдань фізичного розвитку дитини,впровадження нетрадиційної форми роботи М.Єфіменка. Головна мета вихователів є фізичний розвиток дитини,забезпечення її задоволення від рухової діяльності,створення комфортних умов життєдіяльності дошкільнят.                                                                                      Вихователі старшої групи Патраш О.І. та Семенюк О.М.,працювали над формуванням шкільної зрілості,підготовки дитини до шкільного навчання. Працювали  над формуванням у дітей поведінки,моральних почуттів,використовуючи різні види діяльності у тому числі розвивальні ігри.                                        На кращому рівні,ніж минулий рік була проведена робота з батьками. Спільно з батьками вирішували всі проблеми закладу. Матеріальна база закладу у задовільному стані. Зроблено поточний ремонт всіх приміщень. Проведено благоустрій території. Оновлено ігровий майданчик. Поряд із цим існують деякі недоліки. Вихователі недостатньо працювали над вивченням і впровадженням передового педагогічного досвіду та інноваційними технологіям. Однобічним був зв'язок з школою.

Заклад потребує:                                                                                                                                                                                  1. Оновлення сучасними посібниками,картинками,роздаткаво –демонстраційними матеріалами до програми<<Дитина>>.                                                                                            2.Оновити ігровий майданчик.                                                                                                                                      3.Поповнити меблі для третої групи.                                                                                                                                                                               Організувалися збалансоване харчування дітей в дошкільному навчальному закладі,яке необхідно для росту і розвитку із дотримання натурального набору продуктів (м'ясо гов’яже,свине,масло вершкове, олія,молоко,сир творожній,твердий,крупи:пшоно,гречка,рис,перловка),овочі і фрукти.                                                                                                Батьківська плата за харчування дітей у  ЗДО становила 70%  що відповідає статті 35 п.5  Закону України << Про дошкільну освіту>>,<<Організація харчування дітей у ЗДО>>.                                                                                                                   На належному рівні виконувалася медичне обслуговування дітей.                                                                У роботі дошкульного закладу ми користувалися такими державними документами як: <<Конституція України>>,<<Закон України про дошкільну освіту>>,<<Базовий компонент дошкільної освіти>>,програмою,<<Дитина>>та інструкціями,методичними листками Міністерства освіти і науки.                                                                                                                                 Виходячи з вищевикладеного,колектив ЗДО становить перед собою такі завдання:

5

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ                                                                                                      НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм       якісних освітніх послуг.                                                                                                                                                                                                                   2.Охорона життя і збереження здоровя дітей дошкільного віку,у тому       числі з особливими потребами,актуалізація питань безпеки життєдіяльності.                                                                                               3.Виготовлення силами педагогів нестандартного спортивного інвентарю.                                                               4.Удосконалити доопрацювати наступність зв'язок між початковою ланкою та школою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ                                                                                                                                            ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 

 

        Форми роботи

 

   Термін

 

Відповід.

 

Форма провед.

 

Прим.

  1

 

 

 2

 

 

 

 

 

3

Педагогічний діалог <<Місце вихователя на заняттях з фізичної культури>>

Школа педагогічної майстерності.

 

<<Багатство мови вихователя-основа мови емоційного розвитку>>

 

Круглий стіл з актуальних виховних проблем <<Фізичний потенціал особистості в ранньому віці:збереження,             реалізація,розвиток>>

листопад

 

 

квітень

 

 

 

 

 

травень

Зав. ЗДО

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

 

 

 

   

Вихователі

теорет.              семінар        

  

семінар практик.

 

 

 

 

 

 

 

7

КОЛЕКТИВНИЙ ПЕРЕГЛЯД ФОРМ                                                                                             НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ                                                                                                                                                                           

    Форма роботи

   Термін

Відповід.

Форма провед.

  Прим.

 1

 

                   2

 

 

    3      

 

 

 

Сюжетні заняття з фізичного виховання

 

Заняття з математики <<Геометричні фігури>>

 

Заняття з рідної природи <<Досліджуємо пісок>>

 

Заняття з мовлення<<Вчимося читати>>                         

листопад

 

       грудень                

 

 

 лютий

 

 

 

    березень

Вихователі Іванович А.І.

 

Вихователі Бергева М.Г.

 

    Вихователі Костинян О.І.

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

взаємовід.

 

     взаємовід.

 

              

 взаємовід.

 

 

 

     взаємовід.

 

 

 

 

 

      

 

 

 

8

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

       Форми роботи

Термін

Відповід.

 Форма      провед.

    Прим.

  1

 

 

      2

 

 

    3

 

 

 4

Нетрадиційні форми фізичного виховання  за методикою М.Єфименка

 

Вивчення і впровадження у практиці методики Л.Шелестової по грамоті

 

Формування логіко –математичних умінь

 

Тематичне заняття з розвитку мовлення для середньої групи

жовтень

 

 

 

лютий

 

 

  березень

 

       

квітень

Вихователь Патраш О.І.

 

 

Вихователь Бергева М.Г.

 

  Вихователь Костинян О.І.

  Вихователь Іванович А.І.

Мастер клас

 

 

конкурс

 

 

огляд

 

 

             робота проблемної  групи

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

9

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

        Форми роботи

   Термін

  Відповід.

Форма      провед.

Прим.

 І

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Обговорення та затвердження річного плану роботи.                         1.Аналіз роботи ЗДО за минулий рік.                                                                 2.Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2021-2022 н.р.                                                                                                    3.Затвердження програми,видів планування

4.Організація харчування на 2021-2022 рік

 

 

Педагогі і батьки партнери.      1.Інформація про рішення педради №1.                                            2.Заклад дошкільної освіти і родина.                                        3.Співтворчість а не    наставництво.                 4.Створення предметно-ігрового середовища.

                                                                                 

 

Організація оздоровчого періоду.                         1.Обговорення рішення педради №2                                                    2.Спеціалізоване заняття з фізичної культури.                                                                                  3.Стежина здоров’я у здоровчому періоді.         

4.Організація роботи в літній період.

 

Зав. ЗДО

 

Вихователі

 

 

Медсестра

 

 

 

 

Зав. ЗДО

Вихователь Іванович А.І. Вихователь Патраш О.І. Вихователі

          

 

 

Зав.ЗДО

Вихователь Костинян О.І.   Вихователь Бергева М.Г. Медсестра Опаїць М.Д.

доповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

10

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА.                                                                                                              ЗВ'ЯЗОК З ШКОЛОЮ

                     Форми роботи

  Термін

  Відповід.

 Примітка

 1

 

 2

 

 3

 

 4

День знань

 

Взаємовідвідування уроків та занять

 

Залучення вчителів до участі у педрадах та переглядів занять з грамоти

Запросити першокласників на міжнародне свято <<День захисту дітей>>

Вересень

 

Протягом уроку

 

Протягом уроку

1 червня

Вихователі

 

Вихователі   Вчителі

 

Зав. ЗДО

   Вихователі

 

 

 

ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ЗДО

      Форми роботи

    Термін

  Відпов.

Форма провед

Прим.

 1

 

 

 

 2

Проводити спеціальні традиційні заходи,активні та інтерактивні

 

Впровадження в практику заняття та свята характерних для різновікових груп

Протягом року

 

 

        Протягом року

Зав. ЗДО

 

 

 

 

Вихов.

Обмін досвід.

 

 

         

Конкурс

 

11

САМООСВІТА

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

 

     2

Участь у районних методичних обєднаннях,семінарах

 

Атестація вихователя Бергева М.Г.  (за планом)

Протягом року

 

 

             Протягом року

Вихователі       Зав. ЗДО

 

 

Зав. ЗДО

Обмін досвід.

 

 

Контр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

      2

 

 

3

 

    4

 

 

 

 

 

 

5

Готовність до нового навчального року

Спільна робота сімї і дошкільного закладу з охорони життя та здоровя дітей

Стан використання предметно-розвивального середовища

Форми роботи з дітьми планування навчально-виховного процесу. Забезпечення фізичного, психічного,соціального розвитку дошкільнят. Основний орієнтир у формуванні здорової життєдіяльності компетентної особистості 

Готовність дітей до навчання у школі

 

Вересень    

  

Постійно

 

 

Грудень

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Травень

Завідувач                                        Вихов.

Завід.

 

 

   Завідувач

   Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач

Темат.                                            Контр.

Операт.         нагляд. навчання

 

Темат.            навчання

   Комплект.     навчання

 

 

 

 

 

 Підсумковий  фронтальний контроль

 

 

13

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

     

2

 

      

   3

 

    4  

Загальні батьківські збори<<Малюк їде до дитсадка  >>

 

Збори диспут:<<Взаємодія в сімї та ЗДО в підготовки дітей до навчання в школі>>

Звіт керівника установи.

 

Результати підготовки групи до нового навчального року.

Вересень

 

 

 

Грудень

 

   Травень

   

 

Травень

Зав. ЗДО

 

 

Вихователі Медсестра

 

 Зав.ЗДО

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

Доповідь

 

 

Диспут

 

     Доповідь.

        

 

Доповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Примітка

1

 

      2

 

 

     3

 

      4

Забезпечити наявність директивних інструктивно-методичних матеріалів

Поповнювати матеріалами передового педагогічного досвіду з різних питань навчально-виховного процесу

Створити каталоги та картотеки,упорядкованих за темами,розділами

Оформити стенди,виставки

Протягом року

        Протягом року

 

 

Протягом року

        Протягом року

Зав. ЗДО

 

                   Зав. ЗДО

 

 

      Вихователі

 

Вихователі

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

15

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДПРСЬКА РОБОТА                                                                                                                                                                          ВИРОБНИЧНІ НАРАДИ

     Форми роботи

    Термін

  Відповід.

Форма провед.

Прим.

І

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ІІ

   ІІІ

1.Затвердження графіку роботи працівників                                                                 2.Опрацювання інструкції з охорони праці та техніки безпеки.                                   3. Обговорення <<Положення про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СOVID-19)>>.

 

Зберегти соціальне здоров’я дошкільнят під час пандемії.

Підготовка до оздоровчого періоду. Безпека життєдіяльності дитини під час канікул

Жовтень

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Грудень

         Травень

Зав. ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.сестра

                    Зав. ЗДО

Доповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

    Доповідь

 

 

 

 

 

 

16

СВЯТА ТА РОЗВАГИ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

7

День довкілля

 

До нас осінь завітала

 

День святого Миколая

 

<<Щедрий вечір,добрий вечір>>

 

Рідна матуся

 

День захисту дітей

 

Випускний бал

Вересень

 

Листопад

 

Грудень

 

Грудень

 

 

Березен

 

1 червня

 

Серпень

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

Розвага

 

Виставка робіт

        Розвага

           Ранок

 

          

Ранок

 

Місс  садочка

             Розвага

 

 

 

 

 

 

 

17

<<Затверджую>>                                                                                                                                       Завідувач  Йорданештс ьким                                                                                                                     закладом дошкільної освіти                                                                            ___________О.Д.Лютик                                                                                                                               <<___>> ________2021р.                                                                                                                                                            

 

<<Схвалено>>                                                                                                                                                                                     Педагогічною радою ЗДО                                                                                                                                      протокол №1 від _______

 

 

 

Річний план

роботи Йорданештського закладу

дошкільної освіти

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

ЗМІСТ

1.Аналіз навчально –виховнохо процесу……………………………………………… ст.3                                                                                                             2.Завдання навчального закладу на 2021-2022 н.р. ………………………………ст.6                                   3.Методична робота з кадрами,підвищення педагогічної майстерності.ст.7                       4.Колективний перегляд форм навчально-виховного процесу. …………….ст.8                               5.Удосконалення професійної майстерності. ………………………………………….ст.9                                                                                                                     6.Педагогічні ради. ………………………………………………………………………………….ст.10                                                                                                                7.Організаційно-педагогічна робота .Зв’язок зі школою. ……………………….ст.11                                                                                             8. Зв’язок з іншими ЗДО. …………………………………………………………………………..ст.12                                               9.Самоосвіта. ……………………………………………………………………………………………..ст.13                                                                        10.Вивчення стану життєдіяльності дітей………………………………………………….ст.14                                                               11.Робота з батьками………………………………………………………………………………….ст.15                                                                                                                                            12.Робота медичного кабінету…………………………………………………………………..ст.16                                                                                    13.Адміністративно-господарська робота.Виробничні наради………………….ст.17                              14.Свята та розваги……………………………………………………………………………………..ст.18                                                                                  15.Заходи з охорони праці,безпеки життєдіяльності. Захартовуючи                                                                                                                         процедури……………………………………………………………………………………………………ст.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО –ВИХОВНОЇ РОБОТИ

   Йорданештський  ЗДО знаходиться  приміщенні  школи  розраховану на три групи. Режим роботи закладу -10,5годин;станом на 1 вересня у нас в садочку перебуває  57 дітей. Згідно нормативів,санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнанні необхідні приміщення: групові та спальні кімнати,роздягальні та кімната гігієни,працює медичний кабінет. В кожній групі обладнано куточки здоров’я. Предметно- ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним,функціональним,естетичним вимогам завдяки спільній роботи управління освіти ,батьків та вихователів груп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю,згідно штатного розпису. Працюють в дитячому садку 12 осіб: зокрема педагогічних працівників-7 осіб,з повною вищою освітою в дитсадку-2 особи.                                                                                                                                            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервно системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти району,курсів підвищення кваліфікації кадрів.                                 Згідно графіку проводиться атестація педагогічних працівників. Педагоги 1 раз у 5років проводять підвищення кваліфікації при обласному інституту післядипломної освіти та Глибоцького центру професійного розвитку перагогічних працівників.                                                                                                                                                                                                      Керуючись основним Законом України <<Про дошкільну освіту>>,колектив протягом року намагався працювати творчо та відповідально. Згідно з цим у 2020-2021 навчальному році проводилась систематична робота з метою формування у дошкільнят знань,умінь,навичок на виконання вимог програми <<Дитина>>.                                                                                                                                                     З метою забезпечення умов для успішного удосконалення і окреслення змісту професійної діяльності педагогів проводилась робота з:                                                                     1.Використання інноваційних технологій у забезпеченні якості освітнього процесу.                                                                                                                      2.Вивчення основних положень та вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку <<Дитина>>.                                                                                                

 

 

3

З метою   вивчення основних положень та вимог програми  <<Дитина>> та методичні всеобучі здійснено порівняльний аналіз структурування матеріалів програм  <<Дитина>>,та інших програм.                                                                                                                               В процесі роботи виникли труднощі,проблем:

 - відсутність спортивного інвентарю,спортивної зали;                                                                                                                                                         - об’єднаність  вікових етапів дошкільного дитинства ;                                                                                                                                                                                                                                                          - недостатній рівень обізнаності педагогів з гендерним вихованням дітей.                                                        Педагогічний колектив ЗДО працював над створенням навчально-методичного забезпечення реалізації програми   <<Дитина>> . 

     Основна увага приділялась перспективному плануванню відповідно до вікових типологічних особливостей дітей. Було напрацьовано календарне планування за режимними процесами та видами діяльності.   

Щодо  методичної роботи з кадрами,в дошкільному навчальному закладі в 2020-2021 н.р. своєчасно проводились педагогічні ради,семінари-практикуми. Педагогічним  колективом було переглянуті заплановані перегляди занять:                                                                                                                                                                                                                                                         -Заняття з математики <<Геометричні фігури>>- вихователь  Семенюк О.М.                                                        - <<Сюжетні заняття з фізичного виховання>> - вихователь Іванович А.І.                                                     - Заняття з  рідної природи  <<Досліджуємо пісок>> -  вихователь Лутік Р.М.                                                                - Заняття з грамоти <<Вчимося читати>>- вихователь Патраш О.І.                                                                Вихователі приймали участь у семінарах. Вчителі початкових  класів були запрошені на свята.                                                                                                                                                           Проводилась відповідна робота з батьками щодо спонсорської допомоги для придбання нової методичної літератури,іграшок,фізкультурного обладнання,меблів. Проводились консультації   <<Впровадження у практику роботи інноваційних технологій у забезпеченні якості освітнього процесу>>,<<Права та правила поведінки дитини дошкільного віку>>.

Враховуючи те,що пріоритетним напрямком роботи закладу є- фізкультурно-оздоровчий,в садочку проводилась відповідна робота,а саме екскурсії,фізкультурні свята,розваги,дні здоровя,тощо.                                                                                                                                   

 

 

4

Вихователі середньої групи Лутік Р.М. та Костинян А.Д. працювали над впровадженням основних завдань фізичного розвитку дитини,впровадження нетрадиційної форми роботи М.Єфіменка. Головна мета вихователів є фізичний розвиток дитини,забезпечення її задоволення від рухової діяльності,створення комфортних умов життєдіяльності дошкільнят.                                                                                      Вихователі старшої групи Патраш О.І. та Семенюк О.М.,працювали над формуванням шкільної зрілості,підготовки дитини до шкільного навчання. Працювали  над формуванням у дітей поведінки,моральних почуттів,використовуючи різні види діяльності у тому числі розвивальні ігри.                                        На кращому рівні,ніж минулий рік була проведена робота з батьками. Спільно з батьками вирішували всі проблеми закладу. Матеріальна база закладу у задовільному стані. Зроблено поточний ремонт всіх приміщень. Проведено благоустрій території. Оновлено ігровий майданчик. Поряд із цим існують деякі недоліки. Вихователі недостатньо працювали над вивченням і впровадженням передового педагогічного досвіду та інноваційними технологіям. Однобічним був зв'язок з школою.

Заклад потребує:                                                                                                                                                                                  1. Оновлення сучасними посібниками,картинками,роздаткаво –демонстраційними матеріалами до програми<<Дитина>>.                                                                                            2.Оновити ігровий майданчик.                                                                                                                                      3.Поповнити меблі для третої групи.                                                                                                                                                                               Організувалися збалансоване харчування дітей в дошкільному навчальному закладі,яке необхідно для росту і розвитку із дотримання натурального набору продуктів (м'ясо гов’яже,свине,масло вершкове, олія,молоко,сир творожній,твердий,крупи:пшоно,гречка,рис,перловка),овочі і фрукти.                                                                                                Батьківська плата за харчування дітей у  ЗДО становила 70%  що відповідає статті 35 п.5  Закону України << Про дошкільну освіту>>,<<Організація харчування дітей у ЗДО>>.                                                                                                                   На належному рівні виконувалася медичне обслуговування дітей.                                                                У роботі дошкульного закладу ми користувалися такими державними документами як: <<Конституція України>>,<<Закон України про дошкільну освіту>>,<<Базовий компонент дошкільної освіти>>,програмою,<<Дитина>>та інструкціями,методичними листками Міністерства освіти і науки.                                                                                                                                 Виходячи з вищевикладеного,колектив ЗДО становить перед собою такі завдання:

5

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ                                                                                                      НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм       якісних освітніх послуг.                                                                                                                                                                                                                   2.Охорона життя і збереження здоровя дітей дошкільного віку,у тому       числі з особливими потребами,актуалізація питань безпеки життєдіяльності.                                                                                               3.Виготовлення силами педагогів нестандартного спортивного інвентарю.                                                               4.Удосконалити доопрацювати наступність зв'язок між початковою ланкою та школою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ                                                                                                                                            ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

 

 

        Форми роботи

 

   Термін

 

Відповід.

 

Форма провед.

 

Прим.

  1

 

 

 2

 

 

 

 

 

3

Педагогічний діалог <<Місце вихователя на заняттях з фізичної культури>>

Школа педагогічної майстерності.

 

<<Багатство мови вихователя-основа мови емоційного розвитку>>

 

Круглий стіл з актуальних виховних проблем <<Фізичний потенціал особистості в ранньому віці:збереження,             реалізація,розвиток>>

листопад

 

 

квітень

 

 

 

 

 

травень

Зав. ЗДО

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

 

 

 

   

Вихователі

теорет.              семінар        

  

семінар практик.

 

 

 

 

 

 

 

7

КОЛЕКТИВНИЙ ПЕРЕГЛЯД ФОРМ                                                                                             НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ                                                                                                                                                                           

    Форма роботи

   Термін

Відповід.

Форма провед.

  Прим.

 1

 

                   2

 

 

    3      

 

 

 

Сюжетні заняття з фізичного виховання

 

Заняття з математики <<Геометричні фігури>>

 

Заняття з рідної природи <<Досліджуємо пісок>>

 

Заняття з мовлення<<Вчимося читати>>                         

листопад

 

       грудень                

 

 

 лютий

 

 

 

    березень

Вихователі Іванович А.І.

 

Вихователі Бергева М.Г.

 

    Вихователі Костинян О.І.

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

взаємовід.

 

     взаємовід.

 

              

 взаємовід.

 

 

 

     взаємовід.

 

 

 

 

 

      

 

 

 

8

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

       Форми роботи

Термін

Відповід.

 Форма      провед.

    Прим.

  1

 

 

      2

 

 

    3

 

 

 4

Нетрадиційні форми фізичного виховання  за методикою М.Єфименка

 

Вивчення і впровадження у практиці методики Л.Шелестової по грамоті

 

Формування логіко –математичних умінь

 

Тематичне заняття з розвитку мовлення для середньої групи

жовтень

 

 

 

лютий

 

 

  березень

 

       

квітень

Вихователь Патраш О.І.

 

 

Вихователь Бергева М.Г.

 

  Вихователь Костинян О.І.

  Вихователь Іванович А.І.

Мастер клас

 

 

конкурс

 

 

огляд

 

 

             робота проблемної  групи

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

9

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

        Форми роботи

   Термін

  Відповід.

Форма      провед.

Прим.

 І

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Обговорення та затвердження річного плану роботи.                         1.Аналіз роботи ЗДО за минулий рік.                                                                 2.Обговорення та затвердження річного плану роботи на 2021-2022 н.р.                                                                                                    3.Затвердження програми,видів планування

4.Організація харчування на 2021-2022 рік

 

 

Педагогі і батьки партнери.      1.Інформація про рішення педради №1.                                            2.Заклад дошкільної освіти і родина.                                        3.Співтворчість а не    наставництво.                 4.Створення предметно-ігрового середовища.

                                                                                 

 

Організація оздоровчого періоду.                         1.Обговорення рішення педради №2                                                    2.Спеціалізоване заняття з фізичної культури.                                                                                  3.Стежина здоров’я у здоровчому періоді.         

4.Організація роботи в літній період.

 

Зав. ЗДО

 

Вихователі

 

 

Медсестра

 

 

 

 

Зав. ЗДО

Вихователь Іванович А.І. Вихователь Патраш О.І. Вихователі

          

 

 

Зав.ЗДО

Вихователь Костинян О.І.   Вихователь Бергева М.Г. Медсестра Опаїць М.Д.

доповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл

 

 

 

 

 

 

Доповідь

 

10

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА.                                                                                                              ЗВ'ЯЗОК З ШКОЛОЮ

                     Форми роботи

  Термін

  Відповід.

 Примітка

 1

 

 2

 

 3

 

 4

День знань

 

Взаємовідвідування уроків та занять

 

Залучення вчителів до участі у педрадах та переглядів занять з грамоти

Запросити першокласників на міжнародне свято <<День захисту дітей>>

Вересень

 

Протягом уроку

 

Протягом уроку

1 червня

Вихователі

 

Вихователі   Вчителі

 

Зав. ЗДО

   Вихователі

 

 

 

ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ЗДО

      Форми роботи

    Термін

  Відпов.

Форма провед

Прим.

 1

 

 

 

 2

Проводити спеціальні традиційні заходи,активні та інтерактивні

 

Впровадження в практику заняття та свята характерних для різновікових груп

Протягом року

 

 

        Протягом року

Зав. ЗДО

 

 

 

 

Вихов.

Обмін досвід.

 

 

         

Конкурс

 

11

САМООСВІТА

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

 

     2

Участь у районних методичних обєднаннях,семінарах

 

Атестація вихователя Бергева М.Г.  (за планом)

Протягом року

 

 

             Протягом року

Вихователі       Зав. ЗДО

 

 

Зав. ЗДО

Обмін досвід.

 

 

Контр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

      2

 

 

3

 

    4

 

 

 

 

 

 

5

Готовність до нового навчального року

Спільна робота сімї і дошкільного закладу з охорони життя та здоровя дітей

Стан використання предметно-розвивального середовища

Форми роботи з дітьми планування навчально-виховного процесу. Забезпечення фізичного, психічного,соціального розвитку дошкільнят. Основний орієнтир у формуванні здорової життєдіяльності компетентної особистості 

Готовність дітей до навчання у школі

 

Вересень    

  

Постійно

 

 

Грудень

 

Березень

 

 

 

 

 

 

Травень

Завідувач                                        Вихов.

Завід.

 

 

   Завідувач

   Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач

Темат.                                            Контр.

Операт.         нагляд. навчання

 

Темат.            навчання

   Комплект.     навчання

 

 

 

 

 

 Підсумковий  фронтальний контроль

 

 

13

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

     

2

 

      

   3

 

    4  

Загальні батьківські збори<<Малюк їде до дитсадка  >>

 

Збори диспут:<<Взаємодія в сімї та ЗДО в підготовки дітей до навчання в школі>>

Звіт керівника установи.

 

Результати підготовки групи до нового навчального року.

Вересень

 

 

 

Грудень

 

   Травень

   

 

Травень

Зав. ЗДО

 

 

Вихователі Медсестра

 

 Зав.ЗДО

 

 

Вихователь Лутік Р.М.

Доповідь

 

 

Диспут

 

     Доповідь.

        

 

Доповідь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Примітка

1

 

      2

 

 

     3

 

      4

Забезпечити наявність директивних інструктивно-методичних матеріалів

Поповнювати матеріалами передового педагогічного досвіду з різних питань навчально-виховного процесу

Створити каталоги та картотеки,упорядкованих за темами,розділами

Оформити стенди,виставки

Протягом року

        Протягом року

 

 

Протягом року

        Протягом року

Зав. ЗДО

 

                   Зав. ЗДО

 

 

      Вихователі

 

Вихователі

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

15

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДПРСЬКА РОБОТА                                                                                                                                                                          ВИРОБНИЧНІ НАРАДИ

     Форми роботи

    Термін

  Відповід.

Форма провед.

Прим.

І

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ІІ

   ІІІ

1.Затвердження графіку роботи працівників                                                                 2.Опрацювання інструкції з охорони праці та техніки безпеки.                                   3. Обговорення <<Положення про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СOVID-19)>>.

 

Зберегти соціальне здоров’я дошкільнят під час пандемії.

Підготовка до оздоровчого періоду. Безпека життєдіяльності дитини під час канікул

Жовтень

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Грудень

         Травень

Зав. ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мед.сестра

                    Зав. ЗДО

Доповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь

    Доповідь

 

 

 

 

 

 

16

СВЯТА ТА РОЗВАГИ

Форми роботи

Термін

Відповід.

Форма провед.

Прим.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

7

День довкілля

 

До нас осінь завітала

 

День святого Миколая

 

<<Щедрий вечір,добрий вечір>>

 

Рідна матуся

 

День захисту дітей

 

Випускний бал

Вересень

 

Листопад

 

Грудень

 

Грудень

 

 

Березен

 

1 червня

 

Серпень

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

Вихователі

 

Вихователі

Розвага

 

Виставка робіт

        Розвага

           Ранок

 

          

Ранок

 

Місс  садочка

             Розвага

 

 

 

 

 

 

 

17

<<Затверджую>>                                                                                                                                       Завідувач  Йорданештс ьким                                                                                                                     закладом дошкільної освіти                                                                            ___________О.Д.Лютик                                                                                                                               <<___>> ________2021р.                                                                                                                                                            

 

<<Схвалено>>                                                                                                                                                                                     Педагогічною радою ЗДО                                                                                                                                      протокол №1 від _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар