Статут Йорданештського ЗДО

  • 434

                                                                    Затверджено:

рішенням ________                                                                 

                                                  сесії Карапчівської сільської ради

____скликання                                          

                                                  Рішення сесії №_______від___________                            

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С т а т у т

Йорданештського закладу дошкільної освіти

Карапчівської сільської ради

Чернівецького району

Чернівецької області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

   2021 р.

 

               

І.ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Йорданештський   заклад дошкільної освіти (садок)  створено   на    підставі   рішення   сесії      Карапчівської   сільської   ради   № 2/1  від   23 лютого  1996  року є комунальною власністю.

Повне найменування: Йорданештський  заклад дошкільної освіти  Чернівецького району Чернівецької області.

Скорочене найменування:Йорданештський  ЗДО.

Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, заклад).

1.2.Місце знаходження закладу дошкільної освіти:

 60421, Чернівецька  область, Глибоцький  район,  село  Йорданешти,  вулиця  Головна,19.

1.3.Засновник  Йорданештського закладу дошкільної освіти є    Карапчівська  сільська   рада,  та  балансоутримувач   -  Карапчівська  сільська   рада, яка   проводить  фінансування   закладу дошкільної освіти,  його   матеріально-технічне  забезпечення,  надає   необхідні   будівлі   з   обладнанням   і   матеріалами,  організовує    будівництво   і   ремонт   приміщень,  їх   господарське   обслуговування,  харчування    та   медичне   обслуговування   дітей.

1.4.Заклад дошкільної освіти   в   своїй   діяльності    керується   Конституцією   України,   законами   України  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну   освіту»,  «Положенням   про   дошкільний   навчальний   заклад  України»  затвердженим   постановою   Кабінету   Міністрів  України  від   12   березня  2003 року  № 305,  іншими  нормативно-правовими   актами,  власним   статутом.

1.5. Йорданештський   заклад дошкільної освіти    є   юридичною   особою,  має   реєстраційний  рахунок  в  органі  Державного  казначейства ,  штамп,  і печатку встановленого зразка,  ідентифікаційний  номер.

1.6. Головною   метою   закладу дошкільної освіти   є    забезпечення   реалізації   права   громадян   на   здобуття    дошкільної   освіти,  задоволення    потреб    громадян   у   нагляді,  догляді   та   оздоровленні   дітей,   створенні   умов   для   їх   фізичного,    розумового   і   духовного   розвитку.

1.7. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення  фізичного  і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

1.8. Заклад дошкільної освіти   самостійно   приймає   рішення   і   здійснює   діяльність   в   межах    компетенції,  передбаченої    чинним   законодавством,  Положенням   та   даним   статутом.

1.9. Дошкільний   заклад   несе   відповідальність   перед    особою,   суспільством  і   державою   за:

*реалізацію   головних   завдань   дошкільної   освіти,  визначених   Законом   України «Про  дошкільну  освіту»;

*забезпечення   рівня   дошкільної   освіти   у   межах   державних   вимог   до   її   змісту,  рівня  і  обсягу;                                             

*дотримання   фінансової   дисципліни   та   збереження   матеріально-технічної  бази.

1.10. Взаємовідносини   між   закладом дошкільної освіти  з   юридичними   та   фізичними   особами   визначаються   угодами,   що   укладені   між   ними.

1.11. Дошкільний навчальний заклад є  не  комерційним і не прибутковим навчальним закладом.

1.12. У закладі дошкільної освіти  проводиться обробка персональних даних з метою ведення кадрового діловодства, підготовки статистичної, адміністративної, податкової та іншої інформації з питань персоналу, а також документів навчального закладу з питань прав і виконання обов’язків у сфері трудових відносин, у сфері прав та обов’язків дітей навчального закладу, відносин у сфері охорони здоров’я і безпеки, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин і соціального захисту, а також реалізації податкових, цивільних, господарсько-договірних відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, житлово-комунального господарства, управління людськими ресурсами відповідно до чинного законодавства України.

 

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ   ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО    ЗАКЛАДУ

2.1.Заклад   розрахований   на   55    місць.

2.2. Групи   комплектуються   за   різновіковими  та віковими ознаками.

2.3.У   дошкільному   закладі   функціонують    групи   загального   розвитку.

2.4. Дошкільний   заклад   має 3  групи   з  денним режимом перебування.

2.5. Наповнюваність групи становить не більше 15 дітей в різновіковій групі, а у віковій групі для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб.

2.6. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм та правил утримання дітей в ЗДО,  з урахуванням побажань батьків або осіб які їх замінюють.

2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду ( серпень).

2.8.Для   зарахування   дитини   у   дошкільний   заклад   необхідно   пред’явити:

- медичну   довідку   про   стан   здоров'я   дитини,  з   висновком   лікаря,   що   дитина   може   відвідувати  ЗДО;

- заяву   батьків;

- свідоцтво   про   народження   дитини;

- довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення;

- для дітей компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,   мови,   опорно-рухового   апарату,   інтелекту,  затримкою психічного   розвитку   в  інклюзивні  групи  додатково  подається висновок        психолого-медико-педагогічної        консультації, територіального      лікувально-профілактичного     закладу     чи тубдиспансеру,  направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю;

- документи для нарахування батьківської плати, що підтверджують право на звільнення від  плати за харчування або зменшення її розмірів.

2.9. За   дитиною   зберігається   місце   у   дошкільному   закладі   державної    комунальної    форм   власності   у   разі   її  хвороби,  карантину,  санаторного   лікування,  на   час   відпустки   батьків   або   осіб,  які   їх   замінюють,  а   також   у  літній   оздоровчий період ( 75  днів).

2.10. Відрахування   дітей   з   дошкільного    закладу   може   здійснюватись   за   бажанням   батьків,  або   осіб   що  їх   замінюють,  на   підставі   медичного  висновку   про   стан   здоров’я  дитини,  що   виключає   можливість   її   подальшого   перебування    в   дошкільному   закладі   цього   типу,такий висновок одночасно повинен містити  рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому  доцільне подальше перебування дитини,  у   разі   несплати   без   поважних   причин   батьками   або   особами,  які   їх   замінюють  плати   за   харчування   протягом   2-х  місяців.

2.11. Термін   письмового   повідомлення   батьків  або   осіб,  які   їх   замінюють  про   відрахування   дитини   з   дошкільного   закладу   становить   10 календарних днів.

 

ІІІ. РЕЖИМ   РОБОТИ  

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти    працює   п′ять днів на тиждень,  протягом   10.5  годин.

Вихідні   дні:  субота,  неділя,  святкові  дні,  тощо.

3.2. Щоденний   графік    роботи   закладу дошкільної освіти: 8.00 - 18.30.

 


 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар