Стратегія частина 4

  • 534

№ з/п

 

Зміст заходів

 

Термін

 

 

 

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечувати   реалізацію   Закону   України   «Про

дошкільну освіту» у частині забезпечення обов’язковості  здобуття дошкільної освіти  дітьми

п’ятирічного віку.  Здійснювати зарахування дітей до

закладу  освіти   відповідно   до   «Загальнодержавної

електронної реєстрації дітей».

2019-2025

Всі учасники

 

 

освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Створити належні умови для обов’язкового здобуття

2019-2025

Завідувач, заступник

 

дітьми 5-річного віку дошкільної освіти.

 

завідувача

 

 

 

 

 

 

 

господарства

1.3.

Забезпечувати  системну  організаційно-методичну  та роз’яснювальну   роботу   серед   працівників   щодо забезпечення  права  на  освіту  дітям  з  особливими потребами.

2019-2025

Завідувач, вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Впровадження  інклюзивної  освіти  в  заклад  освіти.

2019-2025

Всі учасники

 

Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  індивідуальної

 

освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

програми  розвитку  та іншої необхідної підтримки під час навчання.

 

 

 

 

 

1.5.

Підтримувати    зв’язки    з    інклюзивно-ресурсним

2019-2025

Завідувач, вихователі

 

центром,  залучаючи  його  фахівців  до  розроблення

 

 

 

індивідуальних   програм   розвитку,   консультацій

 

 

 

педагогів  закладу  для  надання  якісного  психолого-

 

 

 

педагогічного супроводу учнів в освітньому процесі.

 

 

1.6.

Забезпечити  умови  ефективної  реалізації  Базового

компоненту дошкільної освіти

2019-2025

Всі учасники

 

 

освітнього процесу

1.7.

Впроваджувати   в   освітній   процес   інноваційні

педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології.

2019-2025

Педагогічні

 

 

працівники

1.8.

Впроваджувати в педагогічний процес

 здоров’язберігаючі    технології    соціально-оздоровчі

проекти.

2019-2025

Педагогічні

 

 

працівники

 

 

 

1.9.

Забезпечувати

належний

стан

медичного

2019- 2025

Педагогічні

 

обслуговування дітей.

 

 

 

 

 

працівники

1.10.

Оновити систему оздоровчих заходів, які проводяться

2019-2025

Завідувач

 

в умовах ЗДО

 

 

 

 

 

 

 

1.11.

Забезпечувати раціональне, збалансоване харчування

дітей   в   дошкільному   закладі   з   дотриманням

натуральних норм харчування та врахування віку та

типу груп.

2019-2025

Завідувач, сестра

 

 

медична

 

 

 

 

 

 

1.12.

Здійснювати контроль за якістю харчування   та

медичного обслуговування дітей   різних вікових

категорій, відповідно до потреб розвитку.

2019-2025

Сестра медична

 

 

, працівники

 

 

харчоблоку

 

 

 

 

 

1.13.

Забезпечити харчування дітям пільгових категорій.

2019-2025

Завідувач , вихователі

 

 

 

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар