Стратегія частина 3

 • 506

    Шляхи реалізації стратегії розвитку

 

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти

 

     Освітнє середовище забезпечує комфортні та безпечні умови навчання та праці

 

 • зробити дизайн освітнього середовища закладу освіти функціональним, який дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення та територію закладу в освітньому процесі;

 

 • створювати безпечні умови для перебування вихованців та працівників в закладі дошкільної освіти;

 

 • проводити роботу щодо профілактики та запобіганню дитячого травматизму;
 • навчати дітей правилам та нормам безпечної поведінки у довкіллі;
 • дотримуватись вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;
 • створювати умови для здорового харчування;

 

 • створювати умови для безпечного використання мережі Інтернет.

№ з/п

 

Зміст заходів

Термін

 

 

 

 

виконання

Виконавець

1.1.

Забезпечити належні санітарно-гігієнічні умови в закладі

2019-2025

Педагогічні

 

освіти  для  догляду,  виховання,  навчання  та  розвитку

 

працівники

 

дітей

 

 

 

1.2.

Забезпечити розробку і виконання закладом освіти

2019-2025

Завідувач

 

комплекс заходів з охорони праці та правил безпеки.

 

 

1.3.

Проводити

навчання  працівників  з  охорони  праці  та

2019-2025

Заступник завідувача

 

безпеки  життєдіяльності  відповідальних  з  технічний

 

 господарства

 

стан,  безпечну  та  економічну  експлуатацію  теплового

 

 

 

Господарства

 

 

1.4.

Щорічно  проводити  перевірку  захисного  заземлення,

2019-2025

Заступник завідувача

 

опору ізоляції, засобів індивідуального захисту

 

 господарства

 

 

 

1.5.

Встановити  в приміщеннях ЗДО протипожежну

2019-2025

Заступник завідувача

 

сигналізацію.

 

 господарства

1.6.

Щорічно   проводити   повірку,   перезарядку   засобів

2019-2025

Заступник завідувача

 

пожежогасіння.

 

 господарства

1.7.

Здійснювати санітарно-технічну розчистку

2019-2025

Заступник завідувача

 

зелених насаджень та зрізування аварійних дерев

 

 господарства

1.8.

Проводити профілактичні бесіди з безпеки

2019-2025

Педагогічні

 

життєдіяльності.

 

працівники

1.9.

Проводити атестацію робочих місць за умовами

2019-2025

Відповідальні особи

 

праці (1 раз на п’ять років)

 

 

1.10.

Забезпечити проведення планових медичних

2019-2025

Сестра медична

 

профілактичних оглядів працівників закладу.

 

 

1.11.

Проводити

тематичні  тижні  знань  безпеки

2019-2025

Вихователі

 

життєдіяльності та безпеки дитини

 

 

1.12.

Працювати

над  створенням  здоров’язбережувального

2019-2025

Всі учасники

 

середовища в закладі дошкільної освіти.

 

освітнього процесу

 

Освітнє середовище закладу освіти

 вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

Мета:

 

Створення психологічно-комфортного середовища для вихованців, їхніх батьків та педагогічних працівників та організовувати освітній процес на принципах партнерства, взаємодії та недискримінації.

 

Зміст заходів

Термін

 

з/п

 

виконання

Виконавець

2.1.

Оприлюднювати правила поведінки учасників освітнього процесу,

2019-2025

Всі учасники

 

що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності,

 

освітнього

 

прав і свобод людини

 

процесу

2.2.

Організовувати  роботу психологічної служби, у тому числі для

2019-2025

Вихователі

 

психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які

 

 

 

вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу,

 

 

 

іншого насильства

 

 

2.3.

Взаємодіяти з органами та службами щодо захисту прав дітей,

2019-2025

Завідувач,

 

правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із

 

вихователі

 

запобігання булінгу, іншому насильству

 

 

 

 

Інклюзивне, розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище

 Мета:

 • забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти;
 • забезпечення підготовки дітей до подальшого успішного навчання в школі;

 

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку;

 

 • формування свідомого ставлення до власного здоров’я;
  • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар