Cтатут частина 2

  • 442

IV.ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ  У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний   рік   у   закладі дошкільної освіти    починається   1  вересня  і   закінчується   31   травня   наступного   року.  З  1   червня   до   31   серпня (оздоровчий  період) у   дошкільному   закладі   проводиться  оздоровлення   дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти   здійснює   свою    діяльність   відповідно   до  річного   плану,  який   складається   на   навчальний   рік   та   період   оздоровлення.

4.3. План   роботи закладу   з  додатками      схвалюється   педагогічною   радою   закладу та  затверджується   керівником   закладу дошкільної освіти і погоджується відділом з гуманітарних питань Карапчівської сільської ради Чернівецького району Ченівецької області.

  План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

4.4.У   закладі дошкільної освіти   визначена  румунська   мова   навчання   і   виховання   дітей.

4.5. Освітній   процес   у   закладі дошкільної освіти здійснюється  за Базовим компонентом дошкільної освіти, програмами та навчально  - методичними посібниками   затвердженими  Міністерством   освіти   і   науки   України.

4.6. Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за програмами «Дитина»

4.7. Заклад дошкільної освіти   організовує   освітній   процес   за   фізкультурно-оздоровчим  напрямком.

4.8. Відповідно до річного навчального плану ЗДО, педагогічні працівники самостійно опрацьовують літературу та навчальні посібники, а також науково-методичну літературу,  дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати отримання освіти на рівні не нижче державних стандартів та вимог плану ЗДО.

 4.9. Заклад  впроваджує додаткову освітню діяльність на безоплатній основі (гурткова робота).  

 

                  

V.ОРГАНІЗАЦІЯ   ХАРЧУВАННЯ   ДІТЕЙ  У

ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених чинним законодавством України.

5.2.Порядок   забезпечення  продуктами   харчування   здійснюється   Карапчівської  сільською радою.

5.3.У   закладі дошкільної освіти   встановлено   3-х  разове   харчування.

5.4.Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування,   вітамінізацією    страв,   закладкою   продуктів   харчування,  кулінарною   обробкою,   виходом   страв,  смаковими   якостями   їжі,   санітарним   станом   харчоблоку,  правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів   реалізації  продуктів   покладається   на   медичних   працівників   та   керівника   закладу.

 

 

VI. МЕДИЧНЕ   ОБСЛУГОВУВАННЯ   ДІТЕЙ

У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне   обслуговування   дітей   закладу дошкільної освіти   здійснює  орган  охорони  здоров’я  на   безоплатній   основі медичними працівниками Комунального некомерційного підприємства «Глибоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Йорданештської    амбулаторії  ЗПМС та передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів,  у тому  числі  медичних  оглядів  перед  профілактичними щепленнями,  проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичний   персонал закладу дошкільної освіти   здійснює   моніторинг стану  здоров'я,  фізичного  та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; організацію і проведення  медичних  оглядів,  у  тому  числі, поглиблених,   профілактичних  та  лікувально-оздоровчих  заходів, оцінку їх ефективності; здійснення контролю за  організацією  та  якістю  харчування, дотриманням  раціонального  режиму  навчально-виховної діяльності, навчального навантаження; медичний контроль  за  виконанням  санітарно-гігієнічного  та протиепідемічного режиму;  проведить санітарно-просвітницьку   роботу   серед   дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.3. Заклад дошкільної освіти   надає   приміщення   і   забезпечує   належні   умови   для   роботи   медичного   персоналу   та  проведення   лікувально-профілактичних   заходів.

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар