Стратегія розвитку Закладу дошкільної освіти Йорданештської сільської ради на 2020 - 2025 роки

  • 5014

ЗАТВЕРДЖУЮ:

СХВАЛЕНО:

 

Завідувач дошкільного

педагогічною радою

 

навчального закладу

дошкільного навчального

 

___________О.Д.Лютик                                               

закладу

 

протокол від 07.11.2019р.   № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія розвитку

 

 Закладу  дошкільної освіти

Йорданештської сільської ради

 

на 2020 - 2025 роки

 

Вступ

 

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку навчальної системи ЗДО.

 

Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти до 2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

 

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та іміджу закладу, де створені умови для самореалізації кожної особистості.

 

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.

 

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до зміни зовнішніх умов, прискорює процес оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до планування діяльності закладу освіти потребує значного корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.

 

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників навчально-виховного процесу набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей.

 

Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи

 

  • реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

 

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників освітнього процесу.

 

  • Інформаційно-аналітична довідка

про діяльність  закладу  дошкільної освіти

Йорданештської сільської ради

 

 

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного та різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, створення в умовах закладу розвивального життєвого простору для формування життєвих компетенцій вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 

Пріоритетними напрямами діяльності

дошкільного навчального закладу є:

 

 

  •  Формувати у дошкільників навички спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми в процесі ігрової діяльності.

 

  •  Продовжувати роботу з формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку через систему занять, бесід та дидактичних ігор

 

 

Головним пріоритетом у практиці роботи ЗДО на сучасному етапі є співпраця з родинами вихованців. Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, залучає їх до активної участі у роботі закладу та групи, покращенню розвивального та ігрового середовища.

 

                   Інформація про  заклад дошкільний  освіти:

 

Юридична адреса: 60421 село Йорданешти, вул.Головна 19, електронна пошта iordanesti_dnz@ukr.net

Дошкільний навчальний заклад  функціонує з 15 травня 1996 року.

Мова навчання – румунська.

У 2019/2020 навчальному році буде функціонувати 2 груп з них                        1 група для дітей раннього віку, 1 - група для дітей дошкільного віку.

Очікувана мережа – 44 дітей.

 

Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

 

Завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей здійснює педагогічний колектив та обслуговуючий персонал закладу.

 

Всього педагогічних працівників – 5 осіб.

Завідувач

Вихователь-методист

Вихователі

Музичні керівники

Практичний психолог

1

-

4

-

-

 

  Завідувач:  Лютик Олександра Дмитрівна, освіта вища, філолог,  стаж педагогічної роботи 29 років, на посаді завідувача  - 14років.

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

 

 

                Атестаційна категорія

        Рік

Спеціаліст

%

Спеціаліст

ІІ кваліфікаційної категорії

%

Спеціаліст

І кваліфікаційної категорії

%

Спеціаліст

вищої кваліфікаційної категорії

%

2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Освіта

 

Вища педагогічна

Вища непедагогічна (технічна освіта тощо)

Середня спеціальна

Середня спеціальна (непедагогічна  - технічна освіта тощо)

Середня (ЗОШ)

 

Вища педагогічна (вчителі, викладачі)

Вища спеціальна (музкерівники, логопеди, дефектологи, інструктори з фізкультури)

Вища дошкільна

Середня педагогічна (вчителі)

Середня спеціальна не дошкільна (музкерівники, інструктори з фізкультури тощо)

Середня спеціальна дошкільна

 
 

1

1

-

-

4

-

4

-

-

 

 

 

 

 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар