Стратегія частина 2

 • 501

Мета.

 

Забезпечувати розвиток якості дошкільної освіти як найважливішого ресурсу, що забезпечує максимальне розкриття потенціалу кожної дитини та її майбутнього у всіх сферах життєдіяльності.

 

Шляхом залучення бюджетних та позабюджетних коштів створити умови для функціонування розвитку дошкільної освіти, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття дошкільної освіти, реалізацію особистісно – орієнтованої моделі, формування життєвої компетентності, базових якостей особистості, розумової, емоційної, соціальної зрілості дошкільника, створення умов для гармонійного розвитку кожної дитини відповідно до її природних задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, удосконалення науково – методичної та функціональної підготовки працівників.

 

Основні завдання стратегії  розвитку:

 

 

 • забезпечувати максимально сприятливі умови навчання та виховання дітей, створювати безпечні умови для навчання, розвитку і виховання дошкільників;

 

 • забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу;

 

 • здійснювати особистісно-орієнтований підхід у становлення особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм;

 

 • підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;

 

 • удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах дошкільного закладу, та і в системі підвищення кваліфікації;

 

 • модернізувати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти;

 

-

 

створювати   оновлене   відповідно   до   вимог   часу   програмно методичне

забезпечення закладу;

 

 • удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу;

 

 • формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання дітей дошкільного віку;

 

 • забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі;

 

 • забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи;

 

 • забезпечення якісного функціонування виховного процесу та збереження здоров’я дітей шляхом оновлення навчально-методичної та матеріально технічної бази закладу освіти.

 

                   Визначення компонентів

                           внутрішньої системи забезпечення якості

освітньої діяльності та якості освіти закладу:

 

Для виконання завдань, визначених стратегією розвитку, визначено чотири основних напрямів розвитку, що відображені у розділах:

 

 1. Формування іміджу сучасного закладу освіти:

 

 • комфорт та безпечні умови;
 • освітнє середовище закладу освіти вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації;
 • розвивальне та мотивуюче до навчання освітнє середовище.
 1. Система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти:

 

 • моніторинг

 

 1. Система педагогічної діяльності:

 

 • кадрове забезпечення закладу освіти;
 • підвищення рівня компетенції

 

 1. Система управлінської діяльності:

 

 • стратегія і планування в ЗДО

 

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми:

 

 • бюджетне фінансування:

 

 • позабюджетне фінансування;

 

 • цільові кошти.

 

Очікувані результати:

 

 

 • раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
 • підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
 • систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗДО;
 • модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
 • активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ЗДО;
 • формування у дошкільників вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в школі;
 • ціннісне ставлення дошкільників до природи, культури, соціуму, високий рівень морально-духовного розвитку;
 • сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я як
 • підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;

 

 

                                     

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар