« Про внесення змін до бюджету Карапчівської сільської ради на 2021 рік » 24535000000 код бюджету

 • 393

Фото без опису

УКРАЇНА

Карапчівська сільська рада

Чернівецького району

Чернівецької області

60421Чернівецька  область, Глибоцький  район, с.Йорданешти

вул.. Головна 62 Б тел.(234)4-56-37т./ф. 4-55-50 iordanesti_rada@ukr.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VІІІ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

      25 червня 2021 року                                                                   № 139

                                 

« Про внесення змін до бюджету

Карапчівської  сільської ради на 2021 рік »

24535000000

    код бюджету

 

 

 

 

 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення ІІІ сесії Карапчівської сільської ради VIІI скликання від 24 грудня  2020 р. № 36 сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в додаток №1 «Доходи місцевого бюджету на 2021 рік» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №1 до цього рішення.

2.Внести зміни в додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету на 2021 рік» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Внести зміни в додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік» до  рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №3 до цього рішення

4.Внести зміни в додаток №4 «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.Внести зміни в додаток №5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію та реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої , комунікаційної  та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №5 до цього рішення.

6.Внести зміни в додатку №6 «Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №6 до цього рішення.

       7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу сільської ради (Н.В. Вержак) .

 

 

 

 

      Сільський голова

Георгій  ЛЮТИК

 

 

Додаток 1

до рішення VIII сесії VIII скликання

Карапчівської сільської ради

від 25.06.2021р. 139

ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ

місцевого бюджету на 2021 рік

24535000000

(грн)

у тому числі

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Найменування згідно з Класифікацією доходів

Загальний

фонд

Код

1

Усього

бюджету

усього

бюджет розвитку

6

2

3

4

5

25000000 Власні надходження бюджетних установ

Надходження від плати за послуги, що

25010000 надаються бюджетними установами згідно із

законодавством

-608,250.91

-608,250.91

-608,250.91

-608,250.91

Плата за послуги , що надаються бюджетними

25010100

-612,000.91

-612,000.91

3,750.00

установами згідно з їх основною діяльністю

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки

40000000 Офіційні трансферти

3,750.00

1,567,060.00

1,567,060.00

1,567,060.00

1,567,060.00

41000000 Від органів державного управління

Субвенції з державного бюджету місцевим

41030000

1,500,000.00

1,500,000.00

67,060.00

1,500,000.00

1,500,000.00

67,060.00

бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо

41034500

соціально-економічного розвитку окремих

територій

Субвенції з місцевих бюджетів іншим

41050000

місцевим бюджетам

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

67,060.00

67,060.00

X

Разом доходів

958,809.09

1,567,060.00

-608,250.91

Секретар сільської ради

Савюк М.М.

Фото без опису Фото без опису

 

 

Додаток 2

до рішення VIII сесії VIII скликання Карапчвіської сільської ради

від 25.06.2021р. 139

ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2021 рік

24535000000

(грн)

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Загальний

Найменування згідно з Класифікацією

Код

1

Усього

3

у тому числі

фінансування бюджету

фонд

усього

бюджет

6

2

4

5

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

0.00 -1,500,000.00

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Фінансування за рахунок зміни залишків

коштів бюджетів

208000

Кошти, що передаються із загального фонду

208400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду)

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

X

Загальне фінансування

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 Фінансування за активними операціями

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

Кошти, що передаються із загального фонду

602400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду)

0.00 -1,500,000.00

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

X

Загальне фінансування

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Секретар сільської ради

Савюк М.М.

Фото без опису Фото без опису

 

 

Додаток 3

до рішення VIII сесії VIII скликання Карапчівської сільської ради

від 25.06.2021р. 139

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

2453500000

(код бюджету)

(грн.)

Загальний фонд

з них

Спеціальний фонд

Код Типової

програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

Найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/ відповідального

виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною

класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

Код Програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

Код

з них

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

бюджету

у тому числі

бюджет

видатки

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

видатки

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

Разом

усього

усього

споживання

оплата праці

розвитку

споживання

оплата праці

розвитку

розвитку

бюджету

бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0100000

Карапчівська сільська рада

21,920.00

23,260.00

43,108.14

891,749.09

1,500,000.00

-608,250.91

150.00

1,500,000.00

913,669.09

Апарат місцевої ради (Управління

справами Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські ради, районні ради

і ради міст обласного та республіканського

підпорядкування (для АР Крим), селищні,

Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради, районної у місті

ради разі її створення), міської, селищної,

сільської рад

0110000

21,920.00

23,260.00

43,108.14

891,749.09

1,500,000.00

-608,250.91

150.00

1,500,000.00

913,669.09

0110150

0150

0111

54,226.74

54,226.74

44,448.14

54,226.74

0111010

0111021

1010

1021

0910

0921

Надання дошкільної освіти

-72,842.74

-26,554.00

-72,842.74

-26,554.00

-48,942.23

-48,942.23

-121,784.97

-585,862.68

Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти

-559,308.68

-559,308.68

150.00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім

заходів з оздоровленням дітей, що

здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Забезпечення діяльності бібліотек

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Утилізація відходів

0113140

3140

1040

67,060.00

-1,340.00

67,060.00

67,060.00

0114030

.0117363

4030

7363

8312

0824

0490

0512

-1,340.00

-1,340.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0118312

1,370.00

1,370.00

1,370.00

Фінансовий відділ Карапчівської сільської

ради

3700000

45,140.00

45,140.00

37,000.00

37,000.00

45,140.00

Фінансовий відділ Карапчівської сільської

ради

3710000

45,140.00

45,140.00

45,140.00

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах,

об`єднаних територіальних громадах

УСЬОГО

3710160

0160

0111

45,140.00

45,140.00

37,000.00

45,140.00

X

X

X

67,060.00

68,400.00

80,108.14

891,749.09

1,500,000.00

-608,250.91

150.00

1,500,000.00

958,809.09

Секретар сільської ради

Савюк М.М.

Фото без опису Фото без опису

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення ____________ ради

"Про _____________ бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

7324555400

(код бюджету)

(грн.)

Загальний фонд

з них

Спеціальний фонд

Код Типової

програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

Найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/ відповідального

виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною

класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

Код Програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

Код

з них

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

бюджету

у тому числі

бюджет

видатки

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

видатки

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

Разом

усього

5

усього

споживання

оплата праці

розвитку

споживання

оплата праці

розвитку

розвитку

бюджету

бюджету

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0100000

Красноїльська селищна рада

74,087,400.00 73,787,400.00 53,832,300.00

1,602,000.00

0.00

1,115,300.00

27,300.00

1,088,000.00

60,000.00

0.00

27,300.00 75,202,700.00

Апарат місцевої ради (Управління справами

Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські ради, районні ради і ради міст

обласного та республіканського

підпорядкування (для АР Крим), селищні,

Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради, районної у

місті ради разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

0110000

74,087,400.00 73,787,400.00 53,832,300.00

1,602,000.00

0.00

1,115,300.00

27,300.00

1,088,000.00

60,000.00

0.00

27,300.00 75,202,700.00

0110150

0150

0111

6,075,400.00

6,075,400.00

4,603,600.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,075,400.00

Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах (місті Києві), селищах, селах,

об`єднаних територіальних громадах

Надання дошкільної освіти

0110160

0111010

0160

1010

0111

0910

1,482,000.00

6,483,000.00

1,482,000.00

6,483,000.00

1,200,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,482,000.00

6,783,000.00

330,000.00

300,000.00

300,000.00

Надання загальної середньої освіти

закладами загальної середньої освіти тому

числі з дошкільними підрозділами

(відділеннями, групами))

0111020

1020

0921

48,932,300.00 48,932,300.00 38,137,700.00

940,000.00

0.00

727,300.00

27,300.00

700,000.00

0.00

0.00

27,300.00 49,659,600.00

Надання спеціальної освіти мистецькими

школами

0111100

0111161

0111170

1100

1161

1170

0960

0990

0990

2,159,000.00

1,162,000.00

1,125,800.00

2,159,000.00

1,162,000.00

1,125,800.00

1,608,000.00

918,000.00

889,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,232,000.00

1,162,000.00

1,125,800.00

Забезпечення діяльності інших закладів у

сфері освіти

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів

0.00

0.00

0.00

0.00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім

заходів з оздоровлення дітей, що

здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

0113140

3140

1040

46,000.00

46,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,000.00

0113242

0114030

3242

4030

1090

0824

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності палаців i будинків

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших

клубних закладів

767,000.00

767,000.00

510,000.00

21,000.00

767,000.00

0114060

0116030

0117461

4060

6030

7461

0828

0620

0456

1,079,000.00

1,214,000.00

600,000.00

1,079,000.00

1,214,000.00

600,000.00

493,000.00

303,000.00

0.00

150,000.00

105,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,084,000.00

1,214,000.00

600,000.00

Організація благоустрою населених пунктів

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

0.00

0.00

Членські внески до асоціацій органів

місцевого самоврядування

0117680

0117693

7680

7693

0490

0490

11,200.00

5,700.00

11,200.00

5,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,200.00

5,700.00

Інші заходи, пов`язані з економічною

діяльністю

Забезпечення діяльності місцевої пожежної

охорони

0118130

0118312

8130

8312

0320

0512

1,025,000.00

90,000.00

1,025,000.00

90,000.00

670,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,025,000.00

90,000.00

Утилізація відходів

Фото без опису Фото без опису

 

 

 

 

Природоохоронні заходи за рахунок цільових

0118340

8340

0540

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

фондів

0118700

0119770

X

8700

9770

X

0133

0180

X

Резервний фонд

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

Інші субвенції з місцевого бюджету

УСЬОГО

1,450,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

74,087,400.00 73,787,400.00 53,832,300.00

1,602,000.00

1,115,300.00

27,300.00

1,088,000.00

60,000.00

27,300.00 75,202,700.00

Секретар селищної ради

Урсакі М.Г.

Фото без опису

 

 

Додаток 4

до рішення VIII сесії VIII скликання

від _25 червня 2021 р. 139

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

24535000000

( код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації

доходу бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету надавача

міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41030000

41034500

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

1,500,000.00

1,500,000.00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

99000000000

41053900

Державний бюджет України

1,500,000.00

67,060.00

Інші субвенції з місцевого бюджету

24100000000

Обласний бюджет

67,060.00

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X

0

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

40000000

1,567,060.00

загальний фонд

X

спеціальний фонд

Секретар сільської ради

Савюк М.М.

Фото без опису Фото без опису

 

 

Додаток №5

до рішення VIII сесії VIII скликання

від 25.06.2021 139

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

24535000000

(код бюджету)

Обсяг видатків

Код

Код Типової

програмної

Код

Найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету /

бюджету

Рівень

готовності

об'єкта на

кінець

Програмної

класифікації

видатків та

Функціональн

Загальна

тривалість

Рівень виконання

розвитку, які

класифікації ої класифікації

Загальна вартість

будівництва,

гривень

відповідального виконавця, найменування

бюджетної програми згідно з типовою

програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва / вид

робіт на початок спрямовуються на

видатків та

видатків та

будівництва (рік

початку і

будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

бюджетного

періоду, %

будівництво

об'єкта у

кредитування кредитування кредитування

бюджетного

періоду, %

місцевих

бюджетів

місцевих

бюджетів

місцевих

бюджетів

завершення)

бюджетному

періоді, гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виконання інвестиційних проектів

в рамках здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку

окремих територій

0117363

7363

0490

Капітальні видатки

1500000.00

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

Х

0.00

1500000.00

Х

Секретар сільської ради

Савюк М.М.

1

Фото без опису Фото без опису

 

 

Додаток 6

до рішення сільської ради

від 25.06. 2021 року №139

Зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році

Найменування головного

(грн)

Спеціальний фонд

Код

Програмної

Код

Код

Усього

Загальний

фонд

Типової Функціона

розпорядника коштів місцевого

бюджету / відповідального виконавця,

найменування бюджетної

класифікації програмн

видатків та ої

кредитування класифіка

льної

класифіка

ції

Дата та номер документа,

яким затверджено

місцеву регіональну

програму

усього

у тому

числі

бюджет

розвитку

Найменування місцевої/регіональної програми

програми/підпрограми згідно з

видатків Типовою програмною класифікацією

місцевих

бюджетів

ції

видатків

та

та

видатків та кредитування місцевих

бюджетів

кредитува

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Оздоровлення та відпочинок дітей

(крім заходів з оздоровленням дітей,

що здійснюються за рахунок коштів на Програма "Оздоровлення та відпочинку дітей" на 2021-2025

рішення VІІІ сесії VIII

скликання Карапчівської

сільської ради від

0113140

3140

1040

67060

67060

оздоровлення громадян, які

постраждали внаслідок

роки

25.06.2021 року 144

Чорнобильської катастрофи)

рішення VIII сесії VIII

скликання Карапчівської

сільської ради від

0118312

8312

0512

Утилізація відходів

Програма "Екологія" на 2021 рік"

1370

1370

25.06.2021 року 147

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

Х

68430

68430

0

0

Секретар сільської ради

Маряна САВЮК

Фото без опису

 

Довідка

до рішення сесії сільської ради про внесення змін до рішення від 24.12.2020р. №36 «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік»

Пропонується внесення змін до місцевого бюджету на 2021 рік, зокрема:

І. По доходах (додаток 1):

1.Дохідна частина загального фонду місцевого бюджету:

- збільшити по трансфертах від органів державного управління (41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» ) в сумі 1500000,00 грн.;

- збільшити по коду доходу 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в сумі 67060,00 грн.

Спеціальний фонд:

 • Збільшити 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» на суму 3750,00 грн. КЕКВ 2730 – 3600,00 грн., КЕКВ 2275 – 150,00 грн.

 

         2.Зменшити дохідну частину по спеціальному фонду місцевого бюджету по 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» в сумі 612000,91 грн.

ІІ. По видатках (додаток  3):

Загальний фонд збільшити по:

 • КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2111 в сумі 44448,14 грн, КЕКВ 2120 в сумі 9778,60 грн.
 • КПКВ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2282 в сумі 1340,00 грн.
 • КПКВ 0113140  «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровленням дітей , що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» по КЕКВ 2730 в сумі 67060,00 грн.
 • КПКВ 0118312 «Утилізація відходів» КЕКВ 2240 в сумі 1370,00 грн.,
 • КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах »  КЕКВ 2111 в сумі 37000,00 грн., КЕКВ 2120 в сумі 8140,00 грн.

                                                                                

Спеціальний фонд збільшити по:

 

 • КПКВ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 3600,00 грн. по КЕКВ 2730, в сумі 150,00 грн по КЕКВ 2275.
 • КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3132 в сумі 1500000,00 грн.

 

 

 

Зменшити видатки по загальному фонду:

 • КПКВ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2230 в сумі 74182,74 грн.,
 • КПКВ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 26554,00 грн. по КЕКВ 2230.
 • КПКВ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»» КЕКВ 2111 в сумі 1340,00 грн.

       

       Зменшити по спеціальному фонду:

 • КПКВ 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2230 в сумі 48942,23 грн.,
 • КПКВ 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в сумі 563058,68 грн. по КЕКВ 2230.

 

 

 

 

     Начальник фінансового відділу                                 Наталя ВЕРЖАК

Фото без опису

УКРАЇНА

Карапчівська сільська рада

Чернівецького району

Чернівецької області

60421Чернівецька  область, Глибоцький  район, с.Йорданешти

вул.. Головна 62 Б тел.(234)4-56-37т./ф. 4-55-50 iordanesti_rada@ukr.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VІІІ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

      25 червня 2021 року                                                                   № 139

                                 

« Про внесення змін до бюджету

Карапчівської  сільської ради на 2021 рік »

24535000000

    код бюджету

 

 

 

 

 

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення ІІІ сесії Карапчівської сільської ради VIІI скликання від 24 грудня  2020 р. № 36 сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в додаток №1 «Доходи місцевого бюджету на 2021 рік» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №1 до цього рішення.

2.Внести зміни в додаток №2 «Фінансування місцевого бюджету на 2021 рік» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Внести зміни в додаток №3 «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2021 рік» до  рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020 р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №3 до цього рішення

4.Внести зміни в додаток №4 «Міжбюджетні трансферти на 2021 рік» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.Внести зміни в додаток №5 «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію та реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої , комунікаційної  та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №5 до цього рішення.

6.Внести зміни в додатку №6 «Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році» до рішення ІІІ сесії 8-го скликання Карапчівської сільської ради №36 від 24.12.2020р. «Про бюджет Карапчівської сільської ради на 2021 рік» згідно з додатком №6 до цього рішення.

       7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу сільської ради (Н.В. Вержак) .

 

 

 

 

      Сільський голова

Георгій  ЛЮТИК

 

 

Додаток 1

до рішення VIII сесії VIII скликання

Карапчівської сільської ради

від 25.06.2021р. 139

ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ

місцевого бюджету на 2021 рік

24535000000

(грн)

у тому числі

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Найменування згідно з Класифікацією доходів

Загальний

фонд

Код

1

Усього

бюджету

усього

бюджет розвитку

6

2

3

4

5

25000000 Власні надходження бюджетних установ

Надходження від плати за послуги, що

25010000 надаються бюджетними установами згідно із

законодавством

-608,250.91

-608,250.91

-608,250.91

-608,250.91

Плата за послуги , що надаються бюджетними

25010100

-612,000.91

-612,000.91

3,750.00

установами згідно з їх основною діяльністю

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки

40000000 Офіційні трансферти

3,750.00

1,567,060.00

1,567,060.00

1,567,060.00

1,567,060.00

41000000 Від органів державного управління

Субвенції з державного бюджету місцевим

41030000

1,500,000.00

1,500,000.00

67,060.00

1,500,000.00

1,500,000.00

67,060.00

бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо

41034500

соціально-економічного розвитку окремих

територій

Субвенції з місцевих бюджетів іншим

41050000

місцевим бюджетам

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

67,060.00

67,060.00

X

Разом доходів

958,809.09

1,567,060.00

-608,250.91

Секретар сільської ради

Савюк М.М.

Фото без опису Фото без опису

 

 

Додаток 2

до рішення VIII сесії VIII скликання Карапчвіської сільської ради

від 25.06.2021р. 139

ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2021 рік

24535000000

(грн)

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Загальний

Найменування згідно з Класифікацією

Код

1

Усього

3

у тому числі

фінансування бюджету

фонд

усього

бюджет

6

2

4

5

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування

0.00 -1,500,000.00

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Фінансування за рахунок зміни залишків

коштів бюджетів

208000

Кошти, що передаються із загального фонду

208400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду)

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

X

Загальне фінансування

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000 Фінансування за активними операціями

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

Кошти, що передаються із загального фонду

602400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального

фонду)

0.00 -1,500,000.00

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

X

Загальне фінансування

0.00 -1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Секретар сільської ради

Савюк М.М.

Фото без опису Фото без опису

 

 

Додаток 3

до рішення VIII сесії VIII скликання Карапчівської сільської ради

від 25.06.2021р. 139

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

2453500000

(код бюджету)

(грн.)

Загальний фонд

з них

Спеціальний фонд

Код Типової

програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

Найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/ відповідального

виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною

класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

Код Програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

Код

з них

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

бюджету

у тому числі

бюджет

видатки

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

видатки

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

Разом

усього

усього

споживання

оплата праці

розвитку

споживання

оплата праці

розвитку

розвитку

бюджету

бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0100000

Карапчівська сільська рада

21,920.00

23,260.00

43,108.14

891,749.09

1,500,000.00

-608,250.91

150.00

1,500,000.00

913,669.09

Апарат місцевої ради (Управління

справами Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські ради, районні ради

і ради міст обласного та республіканського

підпорядкування (для АР Крим), селищні,

Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради, районної у місті

ради разі її створення), міської, селищної,

сільської рад

0110000

21,920.00

23,260.00

43,108.14

891,749.09

1,500,000.00

-608,250.91

150.00

1,500,000.00

913,669.09

0110150

0150

0111

54,226.74

54,226.74

44,448.14

54,226.74

0111010

0111021

1010

1021

0910

0921

Надання дошкільної освіти

-72,842.74

-26,554.00

-72,842.74

-26,554.00

-48,942.23

-48,942.23

-121,784.97

-585,862.68

Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти

-559,308.68

-559,308.68

150.00

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім

заходів з оздоровленням дітей, що

здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Забезпечення діяльності бібліотек

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Утилізація відходів

0113140

3140

1040

67,060.00

-1,340.00

67,060.00

67,060.00

0114030

.0117363

4030

7363

8312

0824

0490

0512

-1,340.00

-1,340.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

0118312

1,370.00

1,370.00

1,370.00

Фінансовий відділ Карапчівської сільської

ради

3700000

45,140.00

45,140.00

37,000.00

37,000.00

45,140.00

Фінансовий відділ Карапчівської сільської

ради

3710000

45,140.00

45,140.00

45,140.00

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах,

об`єднаних територіальних громадах

УСЬОГО

3710160

0160

0111

45,140.00

45,140.00

37,000.00

45,140.00

X

X

X

67,060.00

68,400.00

80,108.14

891,749.09

1,500,000.00

-608,250.91

150.00

1,500,000.00

958,809.09

Секретар сільської ради

Савюк М.М.

Фото без опису Фото без опису

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення ____________ ради

"Про _____________ бюджет на 2021 рік"

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

7324555400

(код бюджету)

(грн.)

Загальний фонд

з них

Спеціальний фонд

Код Типової

програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

Найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/ відповідального

виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною

класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету

Код Програмної

класифікації

видатків та

кредитування

місцевого

Код

з них

Функціональної

класифікації

видатків та

кредитування

бюджету

у тому числі

бюджет

видатки

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

видатки

комунальні

послуги та

енергоносії

видатки

Разом

усього

5

усього

споживання

оплата праці

розвитку

споживання

оплата праці

розвитку

розвитку

бюджету

бюджету

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0100000

Красноїльська селищна рада

74,087,400.00 73,787,400.00 53,832,300.00

1,602,000.00

0.00

1,115,300.00

27,300.00

1,088,000.00

60,000.00

0.00

27,300.00 75,202,700.00

Апарат місцевої ради (Управління справами

Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські ради, районні ради і ради міст

обласного та