Додатки до прогнозу

  • 380
        Додаток 1
        до Типової форми прогнозу
        місцевого бюджету
        (абзац третій розділу ІІІ)
Загальні показники бюджету
24535000000            
(код бюджету)            
            (грн)
№ з/п Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Загальні граничні показники надходжень
1. Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 0,00 32 150 643,00 32 212 000,00 35 168 046,00 39 349 497,00
X загальний фонд 0,00 30 115 404,00 31 695 300,00 35 168 046,00 38 628 497,00
X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 0,00 721 000,00
2. Фінансування, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Повернення кредитів, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 32 150 643,00 32 212 000,00 35 168 046,00 39 349 497,00
X загальний фонд 0,00 30 115 404,00 31 695 300,00 35 168 046,00 38 628 497,00
X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 0,00 721 000,00
ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів
1. Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі: 0,00 32 150 643,00 32 212 000,00 35 168 046,00 38 628 497,00
X загальний фонд 0,00 30 115 404,00 31 695 300,00 35 168 046,00 38 628 497,00
X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 0,00 0,00
2. Надання кредитів, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 32 150 643,00 32 212 000,00 35 168 046,00 38 628 497,00
X загальний фонд 0,00 30 115 404,00 31 695 300,00 35 168 046,00 38 628 497,00
X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 0,00 0,00
             
             
             
  Начальник     Наталя ВЕРЖАК
  (підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
             
        Додаток 2
        до Типової форми прогнозу
        місцевого бюджету
        (абзац четвертий розділу IV)
             
Показники доходів бюджету
24535000000            
(код бюджету)            
            (грн)
Код Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)
X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 5 854 500,00 7 102 600,00 7 615 496,00 8 173 497,00
10000000 Податкові надходження   0,00 5 832 500,00 7 083 800,00 7 596 496,00 8 154 297,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 0,00 3 436 500,00 3 323 000,00 3 645 210,00 4 041 400,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  0,00 305 300,00 231 000,00 237 700,00 243 000,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  0,00 37 700,00 41 400,00 45 900,00 46 500,00
18010000 Податок на майно  0,00 1 024 300,00 1 003 400,00 1 029 186,00 946 300,00
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів  0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   0,00 1 026 800,00 2 485 000,00 2 638 500,00 2 877 097,00
20000000 Неподаткові надходження   0,00 22 000,00 18 800,00 19 000,00 19 200,00
21080000 Інші надходження   0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 7 000,00 8 400,00 8 500,00 8 600,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   0,00 14 700,00 10 400,00 10 500,00 10 600,00
22090000 Державне мито   0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
X Спеціальний фонд, у тому числі: 0,00 1 156 451,83 516 700,00 618 700,00 721 000,00
10000000 Податкові надходження   0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
19010000 Екологічний податок  0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   0,00 1 139 751,83 509 900,00 618 700,00 721 000,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  0,00 939 004,77 509 900,00 618 700,00 721 000,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 200 747,06 0,00 0,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 13 600,00 6 800,00 0,00 0,00
33010000 Кошти від продажу землі   0,00 13 600,00 6 800,00 0,00 0,00
50000000 Цільові фонди   0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 7 010 951,83 7 619 300,00 8 234 196,00 8 894 497,00
X загальний фонд 0,00 5 854 500,00 7 102 600,00 7 615 496,00 8 173 497,00
X спеціальний фонд 0,00 1 156 451,83 516 700,00 618 700,00 721 000,00
ІІ. Трансферти з державного бюджету
X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 23 927 600,00 24 223 000,00 27 219 900,00 30 156 800,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 7 693 600,00 8 142 800,00 9 608 100,00 11 343 200,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 16 234 000,00 16 080 200,00 17 611 800,00 18 813 600,00
X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 23 927 600,00 24 223 000,00 27 219 900,00 30 156 800,00
X загальний фонд 0,00 23 927 600,00 24 223 000,00 27 219 900,00 30 156 800,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів
X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 2 302 500,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0,00 99 560,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі: 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00
X загальний фонд 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 0,00 33 340 611,83 32 603 600,00 36 215 396,00 39 812 597,00
X загальний фонд 0,00 32 184 160,00 32 086 900,00 35 596 696,00 39 091 597,00
X спеціальний фонд 0,00 1 156 451,83 516 700,00 618 700,00 721 000,00
             
             
             
Начальник     Наталя ВЕРЖАК  
(підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ  
             
             
             
             
        Додаток 3
        до Типової форми прогнозу
        місцевого бюджету
        (абзац третій розділу V)
Показники фінансування бюджету
24535000000            
(код бюджету)            
            (грн)
Код Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 -2 057 200,00 -6 800,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 -2 057 200,00 -6 800,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00
ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 -2 057 200,00 -6 800,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00
X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X загальний фонд 0,00 -2 057 200,00 -6 800,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00
             
             
             
Начальник     Наталя ВЕРЖАК  
(підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ  
             
        Додаток 9
        до Типової форми прогнозу
        місцевого бюджету
        (абзац третій розділу VII)
Показники бюджету розвитку
24535000000            
(код бюджету)            
            (грн)
№ з/п Найменування показника 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
1 2 3 4 5 6 7
І. Надходження бюджету розвитку
5. Інші надходження бюджету розвитку 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00
  УСЬОГО за розділом І: 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00
  з них надходження до бюджетну розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій)) 0,00 2 057 200,00 6 800,00 0,00 0,00
ІІ. Витрати бюджету розвитку
  УСЬОГО за розділом ІI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
             
             
             
             
Начальник     Наталя ВЕРЖАК  
(підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ  
             
             
        180 000,00 200 000,00 275 000,00
             
             
7000 Економічна діяльність, у тому числі: 0,00 31 115,00 9 800,00 3 000,00 3 000,00
X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X спеціальний фонд 0,00 31 115,00 9 800,00 3 000,00 3 000,00
8000 Інша діяльність, у тому числі: 0,00 363 677,00 398 000,00 435 750,00 470 900,00
X загальний фонд 0,00 363 500,00 398 000,00 435 750,00 470 900,00
X спеціальний фонд 0,00 177,00 0,00 0,00 0,00
9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00
X загальний фонд, у тому числі: 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X УСЬОГО, у тому числі: 0,00 32 066 443,00 32 603 600,00 36 215 396,00 39 812 597,00
X загальний фонд 0,00 30 031 204,00 32 086 900,00 35 596 696,00 39 091 597,00
X спеціальний фонд 0,00 2 035 239,00 516 700,00 618 700,00 721 000,00
             
             
             
Начальник     Наталя ВЕРЖАК  
(підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ  
             
        Додаток 11          
        до Типової форми прогнозу          
        місцевого бюджету          
        (абзац третій розділу VIIІ)          
                   
Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів      
24535000000                  
(код бюджету)                  
            (грн)      
Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету Найменування трансферту /найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік      
(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)      
1 2 3 4 5 6 7      
I. Трансферти до загального фонду бюджету      
41020100 Базова дотація  0,00 7 693 600,00 8 142 800,00 9 608 100,00 11 343 200,00      
99000000000 Державний бюджет 0,00 7 693 600,00 8 142 800,00 9 608 100,00 11 343 200,00      
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  0,00 16 234 000,00 16 080 200,00 17 611 800,00 18 813 600,00      
99000000000 Державний бюджет 0,00 16 234 000,00 16 080 200,00 17 611 800,00 18 813 600,00      
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00      
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 0,00 2 402 060,00 761 300,00 761 300,00 761 300,00      
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету      
X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 0,00 26 329 660,00 24 984 300,00 27 981 200,00 30 918 100,00      
X загальний фонд 0,00 26 329 660,00 24 984 300,00 27 981 200,00 30 918 100,00      
X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      
                   
                   
                   
Начальник     Наталя ВЕРЖАК        
(підпис)   Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ        
            Додаток 12    
            до Типової форми прогнозу    
            місцевого бюджету    
            (абзац четвертий розділу VIІI)    
                 
  Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
  24535000000              
  (код бюджету)              
                (грн)
  Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік
  (затверджено) (звіт) (план) (план) (план)
  1 2 3 4 5 6 7 8
  I. Трансферти із загального фонду бюджету
  3719710 9710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00
    24504000000 Бюджет отг смт Глибока 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00
  II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
  X X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00
  X X загальний фонд 0,00 487 200,00 527 710,00 585 758,00 650 191,00
  X X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                 
                 
                 
  Начальник     Наталя ВЕРЖАК  
    (підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ  
                 
                 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар