Додаток 1

  • 382

            Додаток 1        
            до рішення Карапчівської сільської  ради        
            №164 від 13.08.2021р.        
                    
"ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ
місцевого бюджету на 2021 рік"                    
24535000000                    
(код бюджету)                    (грн)
Код    Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету    Усього    Загальний фонд    Спеціальний фонд    
                усього    у тому числі бюджет розвитку
                    
1    2    3    4    5    6
10000000    Податкові надходження      657 956,00    657 956,00        
11000000    Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості      -296 587,00    -296 587,00        
11010000    Податок та збір на доходи фізичних осіб    -296 587,00    -296 587,00        
11010100    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати    -353 634,00    -353 634,00        
11010400    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата    43 531,00    43 531,00        
11010500    Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування    13 516,00    13 516,00        
13000000    Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів     -36 936,00    -36 936,00        
13010000    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів     -36 936,00    -36 936,00        
13010100    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування     -42 421,00    -42 421,00        
13010200    Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)     5 485,00    5 485,00        
14000000    Внутрішні податки на товари та послуги      3 331,00    3 331,00        
14040000    Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів     3 331,00    3 331,00        
18000000    Місцеві податки     988 148,00    988 148,00        
18010000    Податок на майно     -26 481,00    -26 481,00        
18010200    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості     12 330,00    12 330,00        
18010300    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості     8 906,00    8 906,00        
18010400    Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості     1 828,00    1 828,00        
18010500    Земельний податок з юридичних осіб     1 949,00    1 949,00        
18010600    Орендна плата з юридичних осіб     12 450,00    12 450,00        
18010700    Земельний податок з фізичних осіб     -111 533,00    -111 533,00        
18010900    Орендна плата з фізичних осіб     47 589,00    47 589,00        
18050000    Єдиний податок      1 014 629,00    1 014 629,00        
18050300    Єдиний податок з юридичних осіб     52 430,00    52 430,00        
18050400    Єдиний податок з фізичних осіб     983 965,00    983 965,00        
18050500    Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній (звітний)рік дорівнює або перевищує 75%    -21 766,00    -21 766,00        
25000000    Власні надходження бюджетних установ    15 000,00        15 000,00    
25020100    Благодійні внески, гранти та дарунки    15 000,00        15 000,00    
    Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)    672 956,00    657 956,00    15 000,00    
40000000    Офіційні трансферти      206 300,00    206 300,00        
41000000    Від органів державного управління      206 300,00    206 300,00        
41050000    Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам    206 300,00    206 300,00        
41051400    Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету    206 300,00    206 300,00        
X    Разом доходів    879 256,00    864 256,00    15 000,00    
                    
                    
    Секретар сільської ради            Савюк М.М.    
 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар