Додаток 3

  • 378

                                                Додаток 3            
                                                до рішення Карапчівської сільської ради            
                                                №164 від 13.08.2021р.            
                                                            
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ                                                            
видатків місцевого бюджету на 2021 рік                                                            
2453500000                                                            
(код бюджету)                                                            (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету    Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету    Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету    Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету    Загальний фонд                    Спеціальний фонд                        Разом
                усього    видатки споживання    з них        видатки розвитку    усього    у тому числі бюджет розвитку    видатки споживання    з них        видатки розвитку    
                        оплата праці    комунальні послуги та енергоносії                    оплата праці    комунальні послуги та енергоносії        
                                                            
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16
0100000            Карапчівська сільська рада    574 850,00    574 850,00    394 730,05    -50 000,00        211 300,00    196 300,00    15 000,00            196 300,00    786 150,00
0110000            Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай    574 850,00    574 850,00    394 730,05    -50 000,00        211 300,00    196 300,00    15 000,00            196 300,00    786 150,00
0110150    0150    0111    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад    294 400,00    294 400,00    245 900,00    -15 000,00        17 000,00    17 000,00                17 000,00    311 400,00
0111010    1010    0910    Надання дошкільної освіти    -5 360,00    -5 360,00    160 000,00    -200 000,00                                -5 360,00
0111021    1021    0921    Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти     142 950,00    142 950,00        85 000,00        15 000,00        15 000,00                157 950,00
0111031    1031    0921    Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти             48 240,05                                    
0111181    1181    0990    Співфінансування заходів , що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"                        16 300,00    16 300,00                16 300,00    16 300,00
0111182    1182    0990    Виконання заходів, спрямованих на забезпеченняякісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам    43 300,00    43 300,00                163 000,00    163 000,00                163 000,00    206 300,00
0112112    2112    0725    Первинна медична допомога населенню,що надається фельшерськими, фельшерсько-акушерськими пунктами    50 000,00    50 000,00                                        50 000,00
0112113    2113    0721    Первинна медична допомога населенню,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)    35 000,00    35 000,00                                        35 000,00
0114030    4030    0824    Забезпечення діяльності бібліотек    -72 040,00    -72 040,00    -59 410,00                                    -72 040,00
0114060    4060    0828    Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів    11 000,00    11 000,00        10 000,00                                11 000,00
0116030    6030    0620    Організація благоустрою населених пунктів    70 000,00    70 000,00        70 000,00                                70 000,00
0118130    8130    0320    Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони    5 600,00    5 600,00                                        5 600,00
3700000            Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради    93 106,00    93 106,00    47 505,00                                    93 106,00
3710000            Фінансовий відділ Карапчівської сільської ради    93 106,00    93 106,00    47 505,00                                    93 106,00
3710160    0160    0111    Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах    57 956,00    57 956,00    47 505,00                                    57 956,00
3719710    9710    0180    Субвенція з місцевого бюджету на утримання обєктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності обєкту спільного користування    15 150,00    15 150,00                                        15 150,00
3719770    9770    0180    Інші субвенції з місцевого бюджету    20 000,00    20 000,00                                        20 000,00
X    X    X    УСЬОГО    667 956,00    667 956,00    442 235,05    -50 000,00        211 300,00    196 300,00    15 000,00            196 300,00    879 256,00
                                                            
                                                            
    Секретар сільської ради                            Савюк М.М.                            
 

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар